Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035
 

Kuopioon ja Siilinjärvelle valmistui vuonna 2017 meluselvitys, jossa on laskettu Suomen kansallisilla melun tunnusluvuilla tie- ja raideliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet molempiin kuntiin. Lisäksi selvityksessä on laskettu Kuopioon meluvyöhykkeet myös eräille teollisuus- ja energiantuotantolaitokselle ja Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuselle. Meluvyöhykkeillä asuvien asukkaiden määrän perusteella on arvioitu melulle altistuvien asukkaiden määrät. Meluselvitys kattaa koko Kuopion alueen lukuun ottamatta Juankosken aluetta sekä koko Siilinjärven kunnan alueen.

Meluselvityksen laadintaan osallistui myös Liikennevirasto ja Pohjois-Savon ELY-keskus.

Tässä selvityksessä melutilanteen arviointiin on käytetty Suomessa käytössä olevaa A-painotettua päivä- ja yöajan keskiäänitasoa LAeq, jossa päiväajaksi on määritelty klo 07-22 ja yöajaksi klo 22-07. Melutasot on laskettu 2 metrin korkeuteen ja ne kuvaavat vuoden keskimääräistä melutasoa.  Kansallisilla tunnusluvuilla lasketut melutasot ovat jonkin verran alhaisempia kuin EU-tunnusluvulla (päivä-ilta-yöajan keskiäänitaso) lasketut melutasot.  Melutasot on laskettu pohjoismaisilla laskentamalleilla.

Meluselvityksessä tie- ja raideliikenteen meluvyöhykkeet Kuopioon on laskettu yli 700 kilometrille katuja ja maanteitä sekä 41 kilometrin junarataosuudelle. Nykytilanteen katujen, teiden ja rautatien liikennemäärät ovat vuodelta 2016. Lisäksi melutasot on laskettu vuoden 2035 ennustetilanteelle. Ennustetilanteen liikennemäärät vuodelle 2035 laskettiin tieliikenteen yleisten kasvukertoimien perusteella. Raideliikenteen liikennemäärät ennustetilanteelle on saatu VR:ltä. Ennustetilanteessa on otettu huomioon uusia katuja ja asuntoalueita sikäli, kuin niistä on ollut riittävän tarkkoja suunnitelmia.

Teollisuusmeluselvitys koskee Powerflute Savon Sellu Oy:n tuotantolaitoksia, Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitosta sekä Hepomäen ja Heinälamminrinteen toimintoja.

Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen toiminnan aiheuttamat keskiäänitasot on laskettu tavalla, joka poikkeaa alueele aiemmin tehdyistä meluselvityksistä ja ne kuvaavat tilannetta, jolloin alueen kaikki alueelle suunnitellut radat olisivat yhtä aikaa toiminnassa.

Raportissa käsitellään kattavasti meluselvityksen lähtötiedot ja menetelmät, tulokset ja niiden tarkastelu sekä johtopäätökset. Meluselvityksestä ilmenevät myös jo olemassa olevat meluesteet sekä liikennemäärät.

Melukartoilla on esitetty sekä päiväajan keskiäänitasot että yöajan keskiäänitasot. Karttoja voi zoomata, jolloin melutilannetta eri alueilla voi tarkastella tarkemmin, jopa rakennuskohtaisesti. Etusivulla on esitetty meluvyöhykkeitä esittelevien karttalehtien jako.  Siilinjärven kunnan alueen meluvyöhykekartat julkaisee Siilinjärven kunta omilla verkkosivuillaan.

Raportti Raportti

Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035

Kuopion meluvyöhykekartat Kuopion meluvyöhykekartat