Maaseutukylät


Kuopio on elinvoimainen maaseutukaupunki. Kylillä tuotetaan ja jalostetaan ekologisesti laadukkaita ja terveellisiä elintarvikkeita. Kuopio on maaseutunsa ansiosta Suomen suurin maidontuottajakunta ja toiseksi suurin naudanlihan tuottaja.   

Monella kaupungissa asuvalla on kytkentä maaseudulle vapaa-ajan asunnon sekä metsäalueiden omistuksen kautta. Loma-asunnoista osa on muuttumassa osa-aika-asunnoiksi kehittyvien nettiyhteyksien myötä. Etätyö kiinnostaa yhä useampia. Vireät kylät tarjoavat luonnonläheisiä asuinpaikkoja ja monimuotoiset puitteet ekologisesti aktiiviseen vapaa-aikaan. Elinvoimaisena säilyvän kylärakenteen, palvelujen ja liikenneinfran merkitys on siten tärkeä koko yhteiskunnalle.

Kylillä elämä on usein taajamia verkkaisempaa, naapurit tunnetaan ja naapuria ehditään auttamaan. Kylien elinvoimaisuuden ehtona on omatoimisuus ja omavaraisuus. Toimivat julkiset koulukyydit ovat lasten hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä, mutta muutoin kylillä tuotetaan ja järjestetään aktiviteetteja paikallisten kyläyhdistysten ja muiden järjestötoimijoiden voimin. Kylätaloja sekä muita yhteisöllisiä kokoontumispaikkoja kehitetään  nykypäivän jatkumona perinteisille maaseudun tupailloille. 

Tietoja alueen kylistä alueittain löydät eri kylien sivuilta navigoinnista.

Pohjois-Savon Kylät Ry:n sivustolta löytyvät Muuruvesi, Pelonniemi, Säyneinen, Julkula, Syvänniemi, Pihkainmäki, Kaislastenlahti, Kurkimäki, Lamperila, Puutossalmi, Maaninka, Käärmelahti, Tuovilanlahti, Leppälahti, Lastukoski, Murtolahti, Pajulahti, Palonurmi, Ranta-Sänkimäki ja Vuotjärvi.