Kyselyt

Ehdota valopylväisiin Juicen rocklyriikkaa

Juankosken torin saneeraus käynnistyy kesällä 2019. Torille on suunnitteilla niin kutsuttuja Lyriikka-valaistuspylväitä, joilla kunnioitetaan Juice Leskisen arvokasta sanoittajan työtä...
Lue lisääTietojaEhdota valopylväisiin Juicen rocklyriikkaa »

Mielipidekysely ulkomaisesta ammattityövoimasta

Vielä ehdit vastata mielipidekyselyyn ulkomaisesta ammattityövoimasta: kysely on auki 23.11. saakka. Kuopion kaupunki on perustanut yritysjohtaja Mika Sutisen johtaman työryhmän vauhdittamaan ulkomaisen ammattityövoiman houkuttelemista ja kotiutumista seudulle sekä alueen väestön kansainvälistä kasvua. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tämän työryhmän työssä.
Lue lisääTietojaMielipidekysely ulkomaisesta ammattityövoimasta »

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Kuntolaakson uuden uimahallin toimintaan

Mitä toivoisit uudelta uimahallilta? Vastaa kyselyyn ja ole mukana vaikuttamassa Kuntolaakson uuden uimahallin toimintaan!
Lue lisääTietojaVastaa kyselyyn ja vaikuta Kuntolaakson uuden uimahallin toimintaan »

Kysely kaupunkimetsien hoidosta Litmasen alueella

Kuopion kaupunki on aloittamassa Petosen, Litmasen ja Pirtin kaupunginosan metsien käytön ja hoidon suunnittelun. Asukkaiden on nyt mahdollista vaikuttaa metsäalueiden hoitotoimiin.
Lue lisääTietojaKysely kaupunkimetsien hoidosta Litmasen alueella »

Vuoden vanhaa varhaiskasvatussuunnitelmaa juhlitaan 5.9.

Elokuussa 2017 otettiin käyttöön Kuopion oma varhaiskasvatussuunnitelma.Vanhempien mielestä päivähoidossa tulee korostua lasten ja aikuisten keskinäiset vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Lapset kertoivat, että mukava arki päivähoidossa koostuu leikeistä, kavereista, ulkoilusta ja hyvästä ruuasta. Meitä kiinnostaa kuulla jälleen: miten Kuopion varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus toteutuu mielestänne Kuopiossa nyt, kun vasu on ollut vuoden käytössä?
Lue lisääTietojaVuoden vanhaa varhaiskasvatussuunnitelmaa juhlitaan 5.9. »

Asiakaskysely kaupunginkirjaston aukioloaikojen uudistamisesta

Kuopion kaupunginkirjaston aukioloaikoja uudistetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakaskysely on esillä verkkokirjastossa ja kirjaston toimipisteissä ajalla 23.8.–30.9.
Lue lisääTietojaAsiakaskysely kaupunginkirjaston aukioloaikojen uudistamisesta »

Ikäystävällinen Kuopio -ohjelman kommentointi 20.8.2018 mennessä

Ikäystävällinen Kuopio -ohjelma on suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Millainen on Sinun Ikäystävällinen Kuopiosi, joka edistää ikäihmisten hyvinvointia?
Lue lisääTietojaIkäystävällinen Kuopio -ohjelman kommentointi 20.8.2018 mennessä »

Vastaa kyselyyn: Kuopion liikennevalo-ohjauksen nykytila

Kuopion kaupunki on laatimassa liikennevalojen yleissuunnitelmaa vuodelle 2030. Yleissuunnitelman tavoitteena on määritellä liikennevaloliittymien kehittämisen periaatteet sekä kartoittaa...
Lue lisääTietojaVastaa kyselyyn: Kuopion liikennevalo-ohjauksen nykytila »

Kysely Kuopion pyöräilyn olosuhteista

Kuopion kaupunki laatii suunnitelman pyöräilyn edistämiseksi. Osana tätä työtä kuopiolaisilta kartoitetaan kyselyllä pyöräilyn nykytilaa ja kerätään ideoita pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi....
Lue lisääTietojaKysely Kuopion pyöräilyn olosuhteista »

Onko itä-suomalaisten suojatiekulttuurissa parannettavaa? Osallistu kyselyyn 6.5. mennessä

Nettikyselyn tuloksia hyödynnetään mm. kuntien liikenneturvallisuustyön suunnittelussa, liikenteen valvonnan kohdentamisessa ja liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksissä.
Lue lisääTietojaOnko itä-suomalaisten suojatiekulttuurissa parannettavaa? Osallistu kyselyyn 6.5. mennessä »

Kuopion lähidemokratiaa vahvistetaan - kysely pitäjäraatien toiminnasta 17.4.-6.5.2018

Kuopion pitäjäraatimalli on ollut toiminnassa vajaan vuoden. On aika tarkastella käynnistämisvuoden kokemuksia ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Kehittämistarpeita ja onnistumisia kysytään asukkailta ja toimijoilta verkkokyselyllä 17.4.-6.5.2018.
Lue lisääTietojaKuopion lähidemokratiaa vahvistetaan - kysely pitäjäraatien toiminnasta 17.4.-6.5.2018 »

Kirjasto kysyy asiakkaiden mielipiteitä 9.4.- 6.5.2018

Kirjastojen asiakkailta kysytään 9.4.-6.5.2018 kokemuksia kirjaston käytöstä. Käyttäjäkysely on osa kirjastopalvelujen valtakunnallisen toteutumisen arviointia sekä kehittämistyön väline jokaiselle kirjastolle itselleen.
Lue lisääTietojaKirjasto kysyy asiakkaiden mielipiteitä 9.4.- 6.5.2018 »