Kyselyt

Vuoden vanhaa varhaiskasvatussuunnitelmaa juhlitaan 5.9.

Elokuussa 2017 otettiin käyttöön Kuopion oma varhaiskasvatussuunnitelma.Vanhempien mielestä päivähoidossa tulee korostua lasten ja aikuisten keskinäiset vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Lapset kertoivat, että mukava arki päivähoidossa koostuu leikeistä, kavereista, ulkoilusta ja hyvästä ruuasta. Meitä kiinnostaa kuulla jälleen: miten Kuopion varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus toteutuu mielestänne Kuopiossa nyt, kun vasu on ollut vuoden käytössä?
Lue lisääTietojaVuoden vanhaa varhaiskasvatussuunnitelmaa juhlitaan 5.9. »

Asiakaskysely kaupunginkirjaston aukioloaikojen uudistamisesta

Kuopion kaupunginkirjaston aukioloaikoja uudistetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakaskysely on esillä verkkokirjastossa ja kirjaston toimipisteissä ajalla 23.8.–30.9.
Lue lisääTietojaAsiakaskysely kaupunginkirjaston aukioloaikojen uudistamisesta »

Ikäystävällinen Kuopio -ohjelman kommentointi 20.8.2018 mennessä

Ikäystävällinen Kuopio -ohjelma on suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Millainen on Sinun Ikäystävällinen Kuopiosi, joka edistää ikäihmisten hyvinvointia?
Lue lisääTietojaIkäystävällinen Kuopio -ohjelman kommentointi 20.8.2018 mennessä »

Vastaa kyselyyn: Kuopion liikennevalo-ohjauksen nykytila

Kuopion kaupunki on laatimassa liikennevalojen yleissuunnitelmaa vuodelle 2030. Yleissuunnitelman tavoitteena on määritellä liikennevaloliittymien kehittämisen periaatteet sekä kartoittaa...
Lue lisääTietojaVastaa kyselyyn: Kuopion liikennevalo-ohjauksen nykytila »

Kysely Kuopion pyöräilyn olosuhteista

Kuopion kaupunki laatii suunnitelman pyöräilyn edistämiseksi. Osana tätä työtä kuopiolaisilta kartoitetaan kyselyllä pyöräilyn nykytilaa ja kerätään ideoita pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi....
Lue lisääTietojaKysely Kuopion pyöräilyn olosuhteista »

Onko itä-suomalaisten suojatiekulttuurissa parannettavaa? Osallistu kyselyyn 6.5. mennessä

Nettikyselyn tuloksia hyödynnetään mm. kuntien liikenneturvallisuustyön suunnittelussa, liikenteen valvonnan kohdentamisessa ja liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksissä.
Lue lisääTietojaOnko itä-suomalaisten suojatiekulttuurissa parannettavaa? Osallistu kyselyyn 6.5. mennessä »

Kuopion lähidemokratiaa vahvistetaan - kysely pitäjäraatien toiminnasta 17.4.-6.5.2018

Kuopion pitäjäraatimalli on ollut toiminnassa vajaan vuoden. On aika tarkastella käynnistämisvuoden kokemuksia ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Kehittämistarpeita ja onnistumisia kysytään asukkailta ja toimijoilta verkkokyselyllä 17.4.-6.5.2018.
Lue lisääTietojaKuopion lähidemokratiaa vahvistetaan - kysely pitäjäraatien toiminnasta 17.4.-6.5.2018 »

Kirjasto kysyy asiakkaiden mielipiteitä 9.4.- 6.5.2018

Kirjastojen asiakkailta kysytään 9.4.-6.5.2018 kokemuksia kirjaston käytöstä. Käyttäjäkysely on osa kirjastopalvelujen valtakunnallisen toteutumisen arviointia sekä kehittämistyön väline jokaiselle kirjastolle itselleen.
Lue lisääTietojaKirjasto kysyy asiakkaiden mielipiteitä 9.4.- 6.5.2018 »