Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävän toiminnan tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys. Suunnitelma koostuu seuraavista eri osista:

Sisällysluettelo
Tiivistelmä
1. Johdanto
2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvuolot ja hyvinvointi,
3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistävät sekä ongelmia ehkäisevät toimet ja palvelut
4. Lastensuojelu
5. Visio, tavoitteet ja toimenpiteet suunnitelmakaudelle ja 
6. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta ja arviointi

 

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Lanu tiivistelmä from Kuopionkaupunki
Tiivistelmä (pdf)


1. Johdanto

Johdanto (pdf)

2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvuolot ja hyvinvointi

 

Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi (pdf)

3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistävät sekä ongelmia ehkäisevät toimet ja palvelut

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät sekä ongelmia ehkäisevät toimet ja palvelut (pdf)

4. Lastensuojelu
 

Lastensuojelu (pdf)


5. Visio, tavoitteet ja toimenpiteet suunnitelmakaudelle#visio

Visio, tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet (pdf)


6. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta ja arviointi

Seuranta ja arviointi (pdf)