Lastenneuvola

 

Lastenneuvolassa perheen kanssa keskustellaan lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista, vanhemmuudesta sekä perhettä askarruttavista asioista. Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kehitystä ja kasvua sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja edistetään terveitä elintapoja. Lastenneuvolassa annetaan valtakunnallisen lasten ja nuorten rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Lastenneuvola toimii yhteistyössä mm. päivähoidon, perhetyön, puhe-, fysio- ja toimintaterapian, ravitsemusterapian, sosiaalityön ja perheneuvolan kanssa sekä ohjaa perheitä käyttämään tarpeellisia palveluita.

Äkillisesti sairasta lasta ei hoideta neuvolassa.

Neuvolatoimintaan kuuluvat terveystarkastukset

 Määräaikaistarkastukset: 

 Lapsen ikä:

 Terveydenhoitajan määräaikaistarkastukset

 1-2vko (kotikäynti), 2-4vko

 2kk, 3kk, 5kk, 6kk, 10kk,

 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v

 Neuvolalääkärin tarkastukset (terveydenhoitaja + lääkäri)

 

 4-6vko, 4kk, 8kk, 1,5v, 4v

 

Laajoissa terveystarkastuksissa (4kk, 1,5v, 4v) arvioidaan lapsen ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Laajat terveystarkastukset toteutetaan lapsen, vanhempien tai huoltajien, terveydenhoitajan ja lääkärin sekä tarvittaessa muiden toimijoiden yhteistyönä. 6kk määräaikaistarkastus voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa ryhmäkäyntinä.

Tutustu ennen leikki-ikäisen lapsen määräaikaistarkastusta lapsen kehitysvaiheeseen

Ennen lapsen neuvolakäyntiä voitte arvioida perheen elämäntapoja Mitä teidän perhearkeenne kuuluu–digikortin avulla. Neuvolakäynnillä on mahdollisuus keskustella perheen elämäntavoista ja -tilanteesta.

Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä
-Varhaisvuosien liikuntasuositus

Vanhempien on hyvä pohtia omaa ja perheen medialaitteiden käyttöä. Pohdiskele asiaa Huomaatko minut - vuorovaikutus ja medialaitteet lapsiperheessä- oppaan avulla.

Kuopiolaisten lasten on mahdollista saada äännevirheohjausta Äännekoulun kautta. Kysy lisää neuvolan terveydenhoitajalta.

 

 

 

 

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 12–13

Lastenneuvolan vastaanotolle voi varata ajan myös eTerveyspalvelun kautta. Sähköisen ajanvarauksen voi tällä hetkellä tehdä 3-, 5- ja 6-vuotiaan neuvolatarkastuksiin.
Alle 12-vuotiaiden lasten puolesta asiointi edellyttää eTerveyspalvelun kautta annettavaa suostumusta ja sen kirjaamista Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon asiakas- ja tietojärjestelmään.

Kuvahaun tulos haulle seuraa meitä facebookissa

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Kuvahaun tulos haulle terveyskylä lastentalo

Kuvahaun tulos haulle neuvokas perhe

Kuvahaun tulos haulle syödään yhdessä