Lastenneuvola


Lastenneuvolassa perheen kanssa keskustellaan lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista, vanhemmuudesta sekä perhettä askarruttavista asioista. Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kehitystä ja kasvua sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja edistetään terveitä elintapoja. Lastenneuvolassa annetaan valtakunnallisen lasten ja nuorten rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Lastenneuvola toimii yhteistyössä mm. päivähoidon, perhetyön, puhe-, fysio- ja toimintaterapian, ravitsemusterapian, sosiaalityön ja perheneuvolan kanssa sekä ohjaa perheitä käyttämään tarpeellisia palveluita.

Äkillisesti sairasta lasta ei hoideta neuvolassa.

Neuvolatoimintaan kuuluvat terveystarkastukset
 

 Määräaikaistarkastukset: 

 Lapsen ikä:

 Terveydenhoitajan määräaikaistarkastukset

 1-2vko (kotikäynti), 2-4vko

 2kk, 3kk, 5kk, 6kk, 10kk,

 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v

 Neuvolalääkärin tarkastukset (terveydenhoitaja + lääkäri)

 

 4-6vko, 4kk, 8kk, 1,5v, 4v

 


Laajoissa terveystarkastuksissa (4kk, 1,5v, 4v) arvioidaan lapsen ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Laajat terveystarkastukset toteutetaan lapsen, vanhempien tai huoltajien, terveydenhoitajan ja lääkärin sekä tarvittaessa muiden toimijoiden yhteistyönä. 6kk määräaikaistarkastus voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa ryhmäkäyntinä.

Tutustu ennen leikki-ikäisen lapsen määräaikaistarkastusta lapsen kehitysvaiheeseen

Ennen lapsen neuvolakäyntiä voitte arvioida perheen elämäntapoja Mitä teidän perhearkeenne kuuluu–digikortin avulla. Neuvolakäynnillä on mahdollisuus keskustella perheen elämäntavoista ja -tilanteesta.

Lapsen ja perheen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen


Varhaisvuosien liikuntasuosituksen mukaan lapsen olisi hyvä liikkua vähintään kolme tuntia joka päivä.

Lukeminen on lahja lapselle. Säännöllisesti ääneen lukemalla yhdessä lapsen kanssa voi vaikuttaa lapsen taitojen, mielikuvituksen ja tunneälyn kehittymiseen. Lue lapselle -sivustolla on tukimustietoa lukemisen vaikutuksista, kirjavinkkejä eri-ikäiselle ja lorupankin yhteisiin lukuhetkiin.

Kuopiolaisten lasten on mahdollista saada äännevirheohjausta Äännekoulun kautta. Kysy lisää neuvolan terveydenhoitajalta.

Vanhempien on hyvä pohtia omaa ja perheen medialaitteiden käyttöä. Pohdiskele asiaa Huomaatko minut - vuorovaikutus ja medialaitteet lapsiperheessä- oppaan (pdf) avulla.

Vanhemman on hyvä tietää lapsen aivojen kehitykselle hyödyllisistä stressikokemuksista sekä tunnistaa ja suojata lasta haitalliselta stressiltä.Lapset tarvitsevat aikuisen apua päästäkseen yli stressaavasta tai vaikeasta tilanteesta.Aikuinen voi jokapäiväisellä toiminnallaan auttaa lapsen tunnesäätelytaitojen kehittymisessä.

Oppaita aiheesta stressi ja aivot Turun yliopiston Finnbrain-tutkimuksen sivulla.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 12–13

Lastenneuvolan vastaanotolle voi varata ajan myös eTerveyspalvelun kautta. Sähköisen ajanvarauksen voi tällä hetkellä tehdä 3-, 5- ja 6-vuotiaan neuvolatarkastuksiin.
Alle 12-vuotiaiden lasten puolesta asiointi edellyttää eTerveyspalvelun kautta annettavaa suostumusta ja sen kirjaamista Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon asiakas- ja tietojärjestelmään.

Lisätietoa Kuopion kaupungin neuvoloista.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Lisää tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta Terveyskylän Lastentalon sivulla.

Lisää tietoa Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe sivulla.

Lisää tietoa ravitsemuksesta THL:n sivulla Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille.