Lastensuojelun avohuolto


Lastensuojelun avohuollon asiakkaiksi tullaan, kun palvelutarpeen arviointi on tehty ja päätetty lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta.

Avohuollon sosiaalityössä sosiaalityöntekijä etsii yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa muun verkoston kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, järjestää tukitoimia ja palveluja sekä seuraa ja arvioi niiden toteutumista ja vaikuttavuutta.

Työskentelyn lähtökohtana on lapsen etu ja tavoitteena on tukea lasta ja perhettä ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa turvallisissa olosuhteissa omassa kodissaan vanhempiensa kanssa.

Lapsiperhepalvelujen yhteystiedot Lapsiperhepalvelujen yhteystiedot