Liikelaitokset ja osakeyhtiöt

Kuntakonserni


Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kaikki kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt sisältyvät kunnan konsernitaseeseen. Kunnan  tytäryhteisöjä voivat olla yksityisoikeudellisten yhteisöjen lisäksi myös kuntayhtymät.

Liikelaitokset


Kallaveden Työterveys on kuopiolainen työterveysasema, jonka tehtävänä on hoitaa asiakkaiden terveyttä ja ehkäistä sairauksia. Sopimuksen mukaan se myös järjestää työterveyshuoltoon sisältyvää sairaanhoitoa.

Kuopion Vesi Liikelaitos on Kuopion kaupungin liikelaitos, joka huolehtii toiminta-alueensa vesihuoltopalveluista. Laitoksen toiminta-alue kattaa keskeisen kaupunkialueen sekä Melalahden, Kurkimäen, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän ja Juankosken taaja-asutusalueet sekä Maaningan alueet.

Mestar on Kuopion kaupungin kokonaan omistama liikelaitos. Mestarin palveluja ovat yhdyskuntarakentaminen; katujen, liikenneväylien, viheralueiden ja liikuntapaikkojen kunnossa- ja puhtaanapito sekä sähkö- ja valaistusverkkojen rakentaminen ja ylläpito.

Liikelaitoskuntayhtymä


Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica vastaa Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tukipalvelutuotannosta. Palvelutuotanto on organisoitu kolmeen liiketoimialaan: ruokapalvelut, laitos- ja välinenhuollon palvelut sekä kiinteistö- ja logistiikkapalvelut.

Erilliset taseyksiköt


Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa ovat kaikki kaupungin omistamat tai hallitsemat rakennetut kiinteistöt ja huoneistot lukuun ottamatta kaupungin osakeyhtiöiden, kiinteistöosakeyhtiöiden liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden rakennuksia.

Pohjois-Savon pelastuslaitos huolehtii alueellaan palo- ja pelastustoimen operatiivisista tehtävistä, onnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja väestönsuojelusta. Pelastuslaitos hoitaa ensihoitotehtävät Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa.

 

Keskeiset tytär- ja osakkuusyhtiöt Keskeiset tytär- ja osakkuusyhtiöt

 •  Sansia Oy
 •  Istekki Oy
 •  Kevama Oy
 •  Kiinteistö-Kys Oy
 •  Moneltra Oy
 •  Kuopion Energia Oy
 •  Kuopion Opiskelija-asunnot Oy (Kuopas)
 •  Kuopion Pysäköinti Oy
 •  Niiralan Kulma Oy
 •  Kuopio-Tahko Markkinointi Oy
 •  Savonia Oy