Liikelaitokset ja osakeyhtiöt

Kuntakonserni


Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kaikki kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt sisältyvät kunnan konsernitaseeseen. Kunnan  tytäryhteisöjä voivat olla yksityisoikeudellisten yhteisöjen lisäksi myös kuntayhtymät.

Liikelaitokset


Kuopion Vesi Liikelaitos on Kuopion kaupungin liikelaitos, joka huolehtii toiminta-alueensa vesihuoltopalveluista. Laitoksen toiminta-alue kattaa keskeisen kaupunkialueen sekä Melalahden, Kurkimäen, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän ja Juankosken taaja-asutusalueet sekä Maaningan alueet.

Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos Mestar on Kuopion kaupungin kokonaan omistama liikelaitos. Mestarin palveluja ovat yhdyskuntarakentaminen; katujen, liikenneväylien, viheralueiden ja liikuntapaikkojen kunnossa- ja puhtaanapito sekä sähkö- ja valaistusverkkojen rakentaminen ja ylläpito.

Erilliset taseyksiköt


Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa ovat kaikki kaupungin omistamat tai hallitsemat rakennetut kiinteistöt ja huoneistot lukuun ottamatta kaupungin osakeyhtiöiden, kiinteistöosakeyhtiöiden liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden rakennuksia.

Pohjois-Savon pelastuslaitos huolehtii alueellaan palo- ja pelastustoimen operatiivisista tehtävistä, onnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja väestönsuojelusta. Pelastuslaitos hoitaa ensihoitotehtävät Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa.

 

Keskeiset tytär- ja osakkuusyhtiöt Keskeiset tytär- ja osakkuusyhtiöt

 •  Sansia Oy
 •  Istekki Oy
 •  Järviseudun Työterveys Oy
 •  Kallaveden Työterveys Oy
 •  Servica Oy
 •  Kevama Oy
 •  Kiinteistö-Kys Oy
 •  Monetra Pohjois-Savo Oy
 •  Kuopion Energia Oy
 •  Kuopion Opiskelija-asunnot Oy (Kuopas)
 •  Kuopion Pysäköinti Oy
 •  Niiralan Kulma Oy
 •  Kuopio-Tahko Markkinointi Oy
 •  Savonia Oy