Liikenne


Kaupungin liikennesuunnittelun periaatteena on, että kaikki liikenteen osapuolet selviytyvät sujuvasti liikenteessä. Liikenneturvallisuutta parannetaan mm. sopeuttamalla ajonopeudet liikenneympäristöön ja katuluokkaan.

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan asiakkailta saadun palautteen ja poliisin raportoimien liikenneonnettomuustietojen avulla.

Kuopion kaupunkiseudulla kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus on noin 43 %. Tulevaisuudessa kävelyn ja pyöräilyn merkitys kaupunkiliikenteessä korostuu entisestään.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
kaupunkisuunnittelupalvelut
kunnallistekninen suunnittelu
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42 A, 2.krs

asiointisähköposti
liikenne(at)kuopio.fi

Suunnittelupäällikkö
Ari Räsänen
044 718 5122
ari.rasanen(at)kuopio.fi