Kadut ja liikenne

Kuopion kaupungin säännöllisessä kunnossapidossa olevaa katuverkostoa on n. 885 km. Määrään sisältyy liikennemerkein varustettuja kevyen liikenteen väyliä yli 270 km, jalkakäytäviä yli 110 km ja ajoratoja yli 500 km (tilanne 10/2019).

Kaupungin liikennesuunnittelun periaatteena on, että kaikki liikenteen osapuolet selviytyvät liikenteessä. Liikenneturvallisuutta parannetaan mm. sopeuttamalla ajonopeudet liikenneympäristöön ja katuluokkaan.

Kuopion kantakaupunkialueella on käytössä alueellinen nopeusrajoitusjärjestelmä. Pääkatujen nopeusrajoituksena on pääsääntöisesti 50 km/h. Ydinkeskustassa nopeusrajoitus on 40 km/h.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
kaupunkisuunnittelupalvelut
kunnallistekninen suunnittelu
PL 1097, 70111 Kuopio

käyntiosoite: Suokatu 42 A, 2.krs

asiointisähköposti
liikenne(at)kuopio.fi

Suunnittelupäällikkö
Ari Räsänen
044 718 5122
ari.rasanen(at)kuopio.fi