Perusopetukseen ilmoittautuminen ja hakuohjeet v.2021

 

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Tulevien 1. luokkalaisten huoltajille on lähetetty kirje kouluun ilmoittautumisesta. Sähköinen ilmoittautuminen Wilma-sovelluksessa 10.1.2021 mennessä.

Tervetuloa kouluun -opas


Kakkosluokkalaisen valinnat / Painotettu opetus (3. - 6. luokat)

Oppilas voi hakea kuvataiteen, liikunnan, musiikin, tanssin tai matemaattis-luonnontieteellisten aineiden painotettuun opetukseen. Linkit esittelyihin tällä sivulla. Hakuaika on 1.12.2020 - 10.1.2021.


Seitsemännelle luokalle hakeminen

Oppilaat siirtyvät ilman erillistä hakua kuudennelta luokalta kotiosoitteen mukaan määräytyvään yläkouluun. Oppilaan kotiosoitteen mukainen tuleva yläkoulu näkyy Wilmassa 3.12.2020.

Oppilas voi hakea painotettuun opetukseen (7. - 9. luokat), kaksikieliseen opetukseen (suomi - englanti), B2-latinan opetukseen tai toissijaiseen kouluun. Hakuaika on 3.12.2020 - 10.1.2021.

Linkit painotetun opetuksen esittelyihin tällä sivulla.

 

Perusopetuksen järjestämään esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetus järjestää esiopetusta Karttulan Kissakuusenkoulussa, Pihkainmäen koulussa ja Vehmersalmen koulussa. Tulevien esikoululaisten huoltajille on lähetetty kirje esiopetukseen ilmoittautumisesta. Sähköinen ilmoittautuminen Wilma-sovelluksessa 10.1.2021 mennessä.

 

Perusopetuksen oppaat 2021
 

Tervetuloa kouluun!
Opas 3. luokalle siirtyvälle
Opas yläkouluun siirtyvälle

 

Muut koulunkäyntiin liittyvät lomakkeet


Iltapäivätoiminnan ohjeet ja lomakkeet löytyvät perusopetuksen iltapäivätoiminnan omilta sivuilta.