Perusopetukseen ilmoittautuminen ja hakuohjeet lv. 2023 - 2024

 

Perusopetuksen järjestämään esiopetukseen ilmoittautuminen

Syksyllä 2023 esiopetuksen aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. Perusopetus järjestää esiopetusta Karttulan Kissakuusenkoululla ja Syvänniemen yksikössä sekä Pihkainmäen koululla.

Sähköinen ilmoittautuminen Wilma-sovelluksessa 27.12.2022 - 31.1.2023. Huoltajille postitetaan kirje viikolla 52.

Ohje perusopetuksen järjestämään esiopetukseen ilmoittautumiseen
Ilmoittautumislomake

 

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Tulevien 1. luokkalaisten huoltajille on lähetetään kirje kouluun ilmoittautumisesta viikolla 48. Kirjeessä on ohje Wilma-käyttäjätunnuksen tekemiseen. Sähköinen ilmoittautuminen Wilma-sovelluksessa 1.12.2022 - 8.1.2023.


Kakkosluokkalaisen valinnat / Painotettu opetus (3. - 6. luokat)

Oppilas voi hakea kuvataiteen, liikunnan, musiikin, tanssin tai matemaattis-luonnontieteellisten aineiden painotettuun opetukseen. Linkit esittelyihin tällä sivulla. Hakuaika on 1.12.2022 - 8.1.2023.
 

Seitsemännelle luokalle siirtyminen / Painotettu opetus (7. -9. luokat)

Oppilaat siirtyvät ilman erillistä hakua kuudennelta luokalta kotiosoitteen mukaan määräytyvään yläkouluun. Oppilaan kotiosoitteen mukainen tuleva yläkoulu näkyy Wilmassa 2.12.2022.

Oppilas voi hakea painotettuun opetukseen (7. - 9. luokat), kaksikieliseen opetukseen (suomi - englanti), B2-latinan opetukseen tai toissijaiseen kouluun. Hakuaika on 2.12.2022- 8.1.2023.

Linkit painotetun opetuksen esittelyihin tällä sivulla.

 

Perusopetuksen oppaat lv. 2023 - 2024

Muut koulunkäyntiin liittyvät lomakkeet


Iltapäivätoiminnan ohjeet ja lomakkeet löytyvät perusopetuksen iltapäivätoiminnan omilta sivuilta.

Painotetun opetuksen opetussuunnitelmat ja tuntijaot Painotetun opetuksen opetussuunnitelmat ja tuntijaot

Kaksikielinen opetus (suomi - englanti) Kaksikielinen opetus (suomi - englanti)

A1-kieli saksa A1-kieli saksa

Latinan opiskelu (B2-kieli) Latinan opiskelu (B2-kieli)