Psykologit ja kuraattorit lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa


Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologille voi varata aikaa ensisijaisesti puhelimitse.

Kuraattori ohjaa ja auttaa opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon, mielenterveyteen, arjenhallintaan, opiskelumotivaatioon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Yksilötapaamisista kertyvät asiakastiedot kirjataan kuraattorin asiakaskertomukseen tai psykologin potilaskertomukseen.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Psykologi- ja kuraattoripalvelut lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa (pdf)

Tukea toiseen Tukea toiseen

  • http://tukeatoiseen.fi/
  • Sivusto tarkoitettu Kuopiossa 2. asteen oppilaitoksissa opiskeleville ja heidän läheisilleen
  • Koottu opiskelijoiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa tietoa