Luonnon monimuotoisuusohjelma


Monimuotoinen luonto rehevine luontoineen ja puhtaine järvineen on Kuopion rikkaus.  Luonnonläheinen ja puhdas ympäristö onkin kirjattu yhdeksi Kuopion strategian perusteista.

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkea elollisen luonnon monipuolisuutta, elämän koko kirjoa.

Monimuotoisuus on terveellisen ja viihtyisän elinympäristön perusta, josta on ihmiselle myös selkeää taloudellista hyötyä. Huoli monimuotoisuuden köyhtymisestä on ajankohtainen juuri nyt, sillä maapallon luonnon monimuotoisuus on viimeisen 40 vuoden kuluessa huvennut peräti 27 %. Euroopan lajeista noin neljänneksen arvioidaan olevan vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Monimuotoisuusohjelma on laadittu yhteistyössä kaupungin toimijoiden ja joidenkin ulkopuolisten tahojen kanssa. Ohjelma koostuu yleistavoitteista, jotka toteuttavat valtakunnallisen monimuotoisuusstrategian tavoitteita. Kullekin yleistavoitteelle on määritelty omat toimenpiteensä, joita toteutetaan muun muassa maankäytön suunnittelussa sekä viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa.

LUMO-ohjelman päivitys

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut päivittää luonnon monimuotoisuusohjelmaa eli LUMO-ohjelmaa. Siihen kootaan tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki voi omassa toiminnassaan turvata luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Ohjelmassa esitetään päätavoitteet, joilla pyritään parantamaan kuopiolaisen luonnon tilaa, turvaamaan monimuotoinen lähiluonto, parantamaan viheryhteyksiä, suojelemaan arvokkaita luontokohteita ja uhanalaisia lajeja, ehkäisemään metsäluonnon köyhtymistä, turvaamaan ja parantamamaan vesien tilaa, tehostamaan vieraslajien torjuntaa sekä lisäämään kaikkien kuopiolaisten tietämystä luonnon monimuotoisuuden merkityksestä. Ohjelmassa esitetään lisäksi tarkat toimenpiteet, joilla päätavoitteisiin pyritään pääsemään.

LUMO-ohjelma on tarkoitus saada valmiiksi ja hyväksyttyä kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunginhallituksessa syksyn 2023 aikana. Uusi ohjelma tulee olemaan voimassa vuoteen 2030 asti. Valmis ohjelma julkaistaan kaupungin nettisivuilla.

Kuopiolaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ohjelman sisältöön vastaamalla lyhyeen kyselyyn. Kysely on avoinna 26.3.2023 saakka. Vastaa kyselyyn.

 

Lisätietoja Lisätietoja

Anniina Le Tortorec
ympäristönsuojelusuunnittelija
044 718 2143
anniina.letortorec(at)kuopio.fi