Maaninka-neuvottelukunta


Neuvottelukunta osallistuu asiantuntijaelimenä Maaningan aluetta koskevien päätösten ja asioiden valmisteluun, hyväksyy osaltaan Maaningan aluetta koskevien kehittämishankkeiden toteutusjärjestyksen sekä tekee kaupunginhallitukselle talousarviota ja alueen investointeja koskevia esityksiä. Neuvottelukunta toimii myös Maaningan alueelle perustettavien tai aluetta muutoin koskevien kehittämishankkeiden ohjaus-/johtoryhmänä.

Lisäksi neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu:

  • yhdistymissopimuksen valvonta ja lausunnon antaminen sen toteutumisesta kaupunginhallitukselle
  • paikalliset tapahtumat ja niiden järjestäminen
  • kansalaiskuulemiset ja - foorumit
  • yleinen lausunto- ja aloiteoikeus paikallisiin asioihin (esim. kaavat, rakennusjärjestykset, yksityistieavustusten kohdentamistavoitteet)
  • antaa vuosittainen arvio Maaningan alueen kehityksestä ja palveluiden tilasta kaupunginvaltuustolle.


Neuvottelukunnan jäsenet 2015 - 2017

 Antti Pylkkönen
 Hanna Jaakkola
 Auli Pääkkönen
 Marjatta Parviainen
 Eija Pietarinen
 Jarkko Rantonen
 Marko Huttunen
 Kai Valta
 Aarne Blom
 Merja Rekonen

Maaninka-neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Aarne Blom (varalla Auli Pääkkönen) ja valmistelijana sekä esittelijänä hallintosihteeri Ritva Rytkönen, puh. 044 748 8207.

 

Kokouslistat Kokouslistat

Esityslistat ja pöytäkirjat
 

Kokoukset Kokoukset

Maaninka-neuvottelukunnan kokoukset keväällä 2017

16.2.2017
30.3.2017
18.5.2017