Maksut

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut


Kunta voi periä maksun lupien myöntämisestä ja niiden valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä. Maksua voidaan periä ympäristönsuojelulaissa, maa-aineslaissa, vesilaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyillä perusteilla. Maksun perusteista ja sen perimisessä noudatettavista periaatteista määrätään ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymissä taksoissa.

Maksun suuruus kussakin tapauksessa määritetään asiaa koskevassa päätöksessä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio
017 182 111 (vaihde)

ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi