Palveluverkostotyön materiaalit

Koillinen maaseutualue


Oppilasmäärät


Koulukuljetukset


Vaikutusten arviointia

Lapsivaikutusten arviointi

Palveluverkoston talousvaikutuksia

Päätökset