Melulle altistuminen
 

Asukkaiden melualtistusta arvioidaan asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvien melutasojen perusteella. Laskentatuloksista on kerätty eri meluvyöhykkeillä asuvien ihmisten lukumäärät, kun rakennusten asukasmäärät olivat tiedossa.

Melulle altistuvien määriä tarkasteltaessa pitää huomata, että ennustetilanteen 2035 melulle altistuvat on laskettu nykyiseltä tie- ja katuverkolta ja nykyisistä asukastiedoista, eikä laskennassa ole huomioitu uusia rakennettavia asuinrakennuksia ja niissä asuvien ihmisten määriä. Melulle altistuvien asukkaiden määrän kasvu siis johtuu käytännössä nykyisellä katu- ja tieverkolla tapahtuvasta liikennemäärien kasvusta.

Melualueella asuviksi asukkaiksi on laskettu päiväaikana (klo 7-22) yli 55 dB meluvyöhykkeellä asuvat ja yöllä (klo 22-7) yli 50 dB meluvyöhykkeellä asuvat.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
Erkki Pärjälä
044 718 2142

Ympäristötarkastaja
Mikko Sokura
044 718 2147

Ympäristötarkastaja
Olli Pärjälä
044 718 2004