Kuopion meluselvitykset 2022 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma


Kuopioon on valmisteltu ympäristönsuojelulain 151 §:n mukainen, EU:n ympäristömeludirektiivin tarkoittama meluntorjunnan toimintasuunnitelma viimeksi vuonna 2018. Meluntorjunnan toimintasuunnitelman päivittäminen aloitetaan syksyllä 2022. Toimintasuunnitelman päivittämistä varten on vuosina 2021-2022 tehty joukko selvityksiä vallitsevasta melutilanteesta ja melun aiheuttamista haitoista. Valmistuneet selvitykset ovat:

  • Kuopion kaupungin EU-meluselvitys 2022
  • Kuopion meluselvitys vuosille 2022 ja 2035 kansallisilla melutasojen tunnusluvuilla.
     

Meluselvitykset koskevat tie- ja raideliikennemelua koko Kuopion alueella. Selvitykset on tehty vuoden 2021 liikennetiedoilla. Kansallisilla melun tunnusluvuilla tehdyssä meluselvityksessä tie- ja raideliikenteen melualueet on selvitetty myös vuoden 2035 ennustetilanteen liikennetiedoilla. Lisäksi on käsitelty tärkeimpien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten aiheuttamaa melua keskeisellä kaupunkialueella sekä Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen melua. Tässä yhteydessä ei ole erikseen selvitetty lentomelua Kuopiossa, koska Rissalan lentoaseman meluvyöhykkeistä on ajantasalla oleva selvitys.

Lisäksi vuoden 2018 meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa varten on tehty seuraavat selvitykset, joiden tietojen ajantasaisuus on vuonna 2002 tarkistettu:

  • keskeisen kaupunkialueen hiljaisten alueiden kartoitus
  • tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutukset Kuopiossa ja Jyväskylässä.