Metsäsuunnitteluhanke


Kuopion kaupungin metsäsuunnitteluhanke ja METSO-kartoitus.

Kuopion kaupungin metsätoimistossa on tehty kaupungin metsien inventointi. Samassa yhteydessä toteutettiin ns. METSO-kriteerien mukainen luontoarvokartoitus. Inventoinnissa on käyty Kuopion kaupungin n. 10000 ha:n laajuinen metsäomaisuus (vuonna 2013) ja siinä on saatu selville kaupungin metsäomaisuuden määrä ja laatu sekä luontoarvojen määrä ja sijainti. Lisäksi inventoinnin aikana on tehty kuopiolaisille kohdistettu asukaskysely ja haastateltu kaupungin metsäalueiden käytöstä vastaavia tahoja.

Metsäinventoinnin ja METSO-kartoituksen tuloksia esiteltiin kaikille avoimessa Metsä-Foorumissa. Metsä-foorumin alustukset sekä suunnitteluhankkeen muuta aineistoa löytyy sivun alareunasta.

Metsäinventoinnin tulosten perusteella tehdään vaihtoehtoisia strategiatason metsänhoitosuunnitelmia, missä määritetään metsänhoidon periaatteet, hakkuusuunnite sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisen keinot ja laajuus kaupungin metsissä. Lisäksi arvioidaan valittujen strategisten metsänhoitovaihtoehtojen tärkeimpiä vaikutuksia.

Metsäsuunnittelun inventointi- ja suunnitteluvaihe on toteutettu vuosina 2013 – 2014. Metsäsuunnitelman jatkovalmistelu on ollut keskeytyksissä ja pyritään saamaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden 2019 aikana.

Metsäinventoinnin käytännön työt on tehnyt Metsäpalvelu OTSO ja työtä ohjaa erillinen ohjausryhmä.

 

Aineistot Aineistot

Raportti ympäristöministeriöön


Metsäfoorumi 14.1.2014