Muutoksenhaku sosiaalihuollon
päätöksiin


Mikäli olet tyytymätön saamaasi päätökseen voit hakea muutosta ensin oikaisuvaatimuksella sosiaalilautakunnalta ja sen jälkeen valituksella hallinto-oikeudelta. Viimeinen valitusaste on korkein hallinto-oikeus.

Saamasi päätöksen liitteenä tulee olla muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan mm. muutoksenhakuaika ja osoite, johon oikaisuvaatimus tai valitus lähetetään.

Sosiaaliasiamies antaa tarvittaessa neuvontaa muutoksenhaussa, kun asiakas on tyytymätön kunnan viranomaisen sosiaalihuoltoa koskevaan päätökseen. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu Kelan, vakuutuslaitosten, edunvalvonnan tai työvoimahallinnon asiat.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies
Antero Nissinen
puh. 044 718 3308
puhelinajat ma - to klo 9 - 11.30
sosiaaliasiamies(at)kuopio.fi