Neuvolat

Ajankohtaista


Muistathan, että neuvolassa asioidaan vain terveenä.
Äitiysneuvolakäynneille ovat molemmat puolisot tervetulleita ja lastenneuvolakäynneille lapsi voi tulla molempien vanhempien kanssa.
Vastaanotolle tulevien toivotaan noudattavan THL:n suosituksia kasvomaskien käytöstä.

Neuvolan avovastaanotot ovat kesätauolla 30.5.-31.7.2022. Tarkastathan neuvolan nettisivuilta mahdolliset poikkeukset avovastaanottojen aikatauluissa.

Lasten (5-11-vuotiaat) koronarokotukset


Rokotuskäynnillä on oltava mukana molempien huoltajien allekirjoittama kirjallinen suostumuslomake, jonka voi tulostaa täältä.
Suostumuslomakkeeksi kelpaa myös itse tehty lomake, josta selviää samat asiat kuin em. THL:n lomakkeesta.
Jos lapsenne on sairastanut koronan, huomioittehan että koronarokotteen voi ottaa vasta 5-6 kuukautta koronan sairastamisen jälkeen.

Neuvolatoiminta


Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut perustuvat valtakunnallisiin asetuksiin, suosituksiin ja paikallisesti sovittuihin käytäntöihin. Äitiys- ja lastenneuvolanpalvelut ovat perusturvan palveluita, joissa lasta odottavat naiset ja perheet sekä alle kouluikäiset lapset saavat terveysneuvontaa sekä mahdollisuuden osallistua terveystarkastuksiin.
Neuvolapalvelut ovat perheille maksuttomia lukuun ottamatta äitiysneuvolan lääkärinvastaanoton sairaanhoidollisia käyntejä (terveyskeskuksen lääkäripalvelumaksu (asetus 7§)). Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.

Äitiysneuvolapalvelut on tarkoitettu lasta odottaville perheille. Palveluja ovat yksilölliset vastaanotto- ja kotikäynnit sekä ryhmäkäynnit (perhevalmennus). Neuvolassa seurataan raskauden kulkua määräajoin tehtävin tarkastuksin sekä keskustellaan lasta odottavan perheen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja vanhemmuuteen kasvusta. Ensimmäinen yhteydenotto neuvolaan on suositeltavaa jo raskauden alkuviikoilla.

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä keskustellaan perheen terveyteen, hyvinvointiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Lastenneuvolapalveluihin sisältyy vastaanotto- ja kotikäynnit, puhelinneuvonta ja ryhmäneuvola.

Seksuaaliterveysneuvola auttaa ja neuvoo raskauden ehkäisyyn ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa sekä tukee ja ohjaa raskaudenkeskeytyksen jälkeen.

Neuvolan avovastaanotto on perheille suunnattua matalan kynnyksen palvelua ilman ajanvarausta.  Neuvola-asiakkailla on mahdollisuus käydä minkä tahansa neuvolan avovastaanotolla. Avovastaanotolla hoidetaan nopeita akuutteja asioita, kuten lasten mittauksia ja rokotuksia. Avovastaanotolle ei voi tulla sairaana eivätkä avovastaanotot palvele sairausvastaanottona. Jos asia vaatii pidemmän ajan terveydenhoitajan kanssa, on hyvä varata aika omalle terveydenhoitajalle.

Lapsille ja lapsiperheille on saatavissa tukea.

Yhteinen aika -palvelu

Mietityttääkö vanhemmuus, hiertääkö perheen sisäiset suhteet, takkuaako arjen pyörittäminen tai huolettaako pärjääminen lapsen kanssa? Asuinalueellasi sinulla ja perheelläsi on mahdollisuus hyödyntää lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivia ammattilaisia ratkaisujen löytämiseksi perheenne arkeen. Riittää, että ilmaiset toiveestasi lähimmälle työntekijälle, kuten terveydenhoitajalle, päiväkodin työtekijälle tai opettajalle. Hän auttaa sinua yhteisen keskusteluajan järjestämisessä.

  • Yhteinen aika on tarkoitettu sinulle ja perheellesi silloin, kun perheessänne on tilanne, joka tuntuu monimutkaiselta ja hankalalta ratkaista. Yhteinen aika on tarjolla odottaville perheille ja perheille, joissa on 0-15 vuotiaita lapsia.
  • Yhteisellä ajalla sinä ja perheesi voitte yhdessä ammattilaisten avulla tarkastella elämäntilannettanne erilaisista näkökulmista käsin.
  • Yhteisen ajan tarkoituksena on auttaa sinua ja perhettäsi selkeyttämään ja ymmärtämään nykyistä elämäntilannettanne ja löytämään kanssanne keinoja arjen tilanteiden ratkaisemiseksi.
  • Ratkaisuja mietitään sinun ja perheesi omia voimavaroja ja mahdollisuuksia hyödyntäen. Tarvittaessa voimme yhdessä määrittää myös tuen tai palvelun tarvettanne, tunnistaa sopivia tuen muotoja ja laatia yhteistä suunnitelmaa etenemisestä.
 

Aiheeseen liittyvä kuva

Tehdään yhdessä -  lapsen ja perheen parhaaksi.

 

Neuvoloiden yhteystiedot Neuvoloiden yhteystiedot

Avovastaanottojen kesätauko 30.5.-31.7.2022

Ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 12–13

  • Kun lapsi sairastuu

Hoitotiimin ajanvaraushaku:

Äkillisesti sairastuneen lapsen hoito kuuluu tiimilääkärille.

  • Äitiysneuvolan kiireellisissä asioissa yhteydenotot neuvolaan.

Jos neuvola on suljettu, voit ottaa yhteyttä KYS:aan. Päivystyksellisen yhteydenoton aiheita ovat:

• säännölliset (alle 10 minuutin välein) ja kivuliaat supistukset ennen 37+0 raskausviikkoa
• kohtalainen tai runsas verinen vuoto
• selkeä lapsiveden meno
• yhtäjaksoinen, voimakas vatsakipu, joka ei helpota levossa
• sikiön vähentyneet liikkeet 28 raskausviikon jälkeen (<10 /tunti) toistetusti
• kova päänsärky ja näköhäiriöt, jotka eivät mene särkylääkkeellä ja levossa ohi
• hengitysvaikeudet
• jalan turvotus ja voimakas kipu toispuoleisena (esim. astuessa)

Lisätietoa influenssa-rokotteesta THL:n sivulla.

Kuopion kaupungin terveydenhoitoyksikön hallinto

Palveluesimies
Margit Lappalainen
044 718 6582

Terveydenhoidon
palvelujen päällikkö
Hanna-Mari Tanninen
044 718 6513