Neuvolat

Ajankohtaista

Muistathan, että neuvolassa asioidaan vain terveenä.

Äitiysneuvolakäynneille ovat molemmat puolisot tervetulleita ja lastenneuvolakäynneille lapsi voi tulla molempien vanhempien kanssa.

Huom! Neuvolan avovastaanotot ovat toistaiseksi peruttu 1.2.2023 alkaen!

Neuvolan terveydenhoitaja jalkautuu Perheentalolle vauvatreffeille:

 • 14.2. klo 13-15
 • 14.3. klo 13-15
 • 11.4. klo 13-15

 

Osallistu Vauras-hankkeen kyselyyn lasta odottaville äideille ja isille sekä pikkulapsiperheille palveluiden kehittämistä varten. Hankkeessa kerätään tietoa siitä, miten päihteidenkäyttö otetaan puheeksi ammattilaisen toimesta vauvaa odottavien ja pikkuvauvaperheiden kanssa. Voit myös tuoda esille, mitä toiveita sinulla olisi ollut ammattilaisille päihteiden käytön puheeksi ottoon ja ohjaukseen liittyen.
Kyselyyn vastaaminen vie noin 1–5 minuuttia. Vastaaminen on nimetöntä, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.

 

Lapsiperheiden influenssarokotukset

 • Neuvolassa rokotetaan VAIN raskaana olevat ja raskaana olevien perheenjäsenet, alle kouluikäiset lapset (6kk-6v) ja alle 6kk ikäisten lasten perheenjäsenet.
 • Lisätietoa influenssarokotteesta
 

Lasten (5-11-vuotiaat) koronarokotukset


Rokotuskäynnillä on oltava mukana molempien huoltajien allekirjoittama kirjallinen suostumuslomake, jonka voi tulostaa täältä.
Suostumuslomakkeeksi kelpaa myös itse tehty lomake, josta selviää samat asiat kuin em. THL:n lomakkeesta.
Jos lapsenne on sairastanut koronan, huomioittehan että koronarokotteen voi ottaa vasta 5-6 kuukautta koronan sairastamisen jälkeen.

Raskaana olevien koronarokotukset

 • THL suosittelee koronarokotetta kaikille raskaana oleville. Raskaana olevat kuuluvat koronavirustaudin riskiryhmään ja raskaus altistaa vakavalle koronavirustaudille.
 • Raskaana olevalle voi antaa koronarokotteen missä tahansa raskauden vaiheessa. Raskauden aikana voi ottaa koko koronarokotussarjan ja raskaana oleville suositellaan myös syystalven 2022 tehosteannosta.
 • Koronarokotuksen voi ottaa myös raskautta suunniteltaessa ja imetyksen aikana.
 • Rokotusajanvaraus: www.kuopio.fi/koronarokotukset

 

Neuvolatoiminta


Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut perustuvat valtakunnallisiin asetuksiin, suosituksiin ja paikallisesti sovittuihin käytäntöihin. Äitiys- ja lastenneuvolanpalvelut ovat perusturvan palveluita, joissa lasta odottavat naiset ja perheet sekä alle kouluikäiset lapset saavat terveysneuvontaa sekä mahdollisuuden osallistua terveystarkastuksiin.
Neuvolapalvelut ovat perheille maksuttomia lukuun ottamatta äitiysneuvolan lääkärinvastaanoton sairaanhoidollisia käyntejä (terveyskeskuksen lääkäripalvelumaksu (asetus 7§)). Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.

Äitiysneuvolapalvelut on tarkoitettu lasta odottaville perheille. Palveluja ovat yksilölliset vastaanotto- ja kotikäynnit sekä ryhmäkäynnit (perhevalmennus). Neuvolassa seurataan raskauden kulkua määräajoin tehtävin tarkastuksin sekä keskustellaan lasta odottavan perheen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja vanhemmuuteen kasvusta. Ensimmäinen yhteydenotto neuvolaan on suositeltavaa jo raskauden alkuviikoilla.

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä keskustellaan perheen terveyteen, hyvinvointiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Lastenneuvolapalveluihin sisältyy vastaanotto- ja kotikäynnit, puhelinneuvonta ja ryhmäneuvola.

Seksuaaliterveysneuvola auttaa ja neuvoo raskauden ehkäisyyn ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa sekä tukee ja ohjaa raskaudenkeskeytyksen jälkeen.

Neuvolan avovastaanotto on perheille suunnattua matalan kynnyksen palvelua ilman ajanvarausta.  Neuvola-asiakkailla on mahdollisuus käydä minkä tahansa neuvolan avovastaanotolla. Avovastaanotolla hoidetaan nopeita asioita, kuten lasten mittauksia ja rokotuksia. Avovastaanotolle ei voi tulla sairaana eivätkä avovastaanotot palvele sairausvastaanottona. Jos asia vaatii pidemmän ajan terveydenhoitajan kanssa, on hyvä varata aika omalle terveydenhoitajalle.

Lapsille ja lapsiperheille on saatavissa tukea.

Yhdessä aika

Mietityttääkö vanhemmuus, hiertääkö perheen sisäiset suhteet, takkuaako arjen pyörittäminen tai huolettaako pärjääminen lapsen kanssa? Asuinalueellasi sinulla ja perheelläsi on mahdollisuus hyödyntää lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivia ammattilaisia ratkaisujen löytämiseksi perheenne arkeen. Riittää, että ilmaiset toiveestasi lähimmälle työntekijälle, kuten terveydenhoitajalle, päiväkodin työtekijälle tai opettajalle. Hän auttaa sinua yhteisen keskusteluajan järjestämisessä.

 • Yhdessä aika on tarkoitettu sinulle ja perheellesi silloin, kun perheessänne on tilanne, joka tuntuu monimutkaiselta ja hankalalta ratkaista. Yhdessä aika on tarjolla odottaville perheille ja perheille, joissa on 0-15 vuotiaita lapsia.
 • Yhdessä ajalla sinä ja perheesi voitte yhdessä ammattilaisten avulla tarkastella elämäntilannettanne erilaisista näkökulmista käsin.
 • Yhdessä ajan tarkoituksena on auttaa sinua ja perhettäsi selkeyttämään ja ymmärtämään nykyistä elämäntilannettanne ja löytämään kanssanne keinoja arjen tilanteiden ratkaisemiseksi.
 • Ratkaisuja mietitään sinun ja perheesi omia voimavaroja ja mahdollisuuksia hyödyntäen. Tarvittaessa voimme yhdessä määrittää myös tuen tai palvelun tarvettanne, tunnistaa sopivia tuen muotoja ja laatia yhteistä suunnitelmaa etenemisestä.
 

Aiheeseen liittyvä kuva

Tehdään yhdessä -  lapsen ja perheen parhaaksi.

 

Sähköinen asiointi Sähköinen asiointi

 

Sähköinen asiointi ei toistaiseksi kaikilta osin toimi (esim. ajanvaraus, kotitestitilaukset), pahoittelemme.

Neuvoloiden yhteystiedot Neuvoloiden yhteystiedot

Ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 12–13

 • Kun lapsi sairastuu

Hoitotiimin ajanvaraushaku:

Äkillisesti sairastuneen lapsen hoito kuuluu tiimilääkärille.

 • Äitiysneuvolan kiireellisissä asioissa yhteydenotot neuvolaan.

Jos neuvola on suljettu, voit ottaa yhteyttä KYS:aan. Päivystyksellisen yhteydenoton aiheita ovat:

• säännölliset (alle 10 minuutin välein) ja kivuliaat supistukset ennen 37+0 raskausviikkoa
• kohtalainen tai runsas verinen vuoto
• selkeä lapsiveden meno
• yhtäjaksoinen, voimakas vatsakipu, joka ei helpota levossa
• sikiön vähentyneet liikkeet 28 raskausviikon jälkeen (<10 /tunti) toistetusti
• kova päänsärky ja näköhäiriöt, jotka eivät mene särkylääkkeellä ja levossa ohi
• hengitysvaikeudet
• jalan turvotus ja voimakas kipu toispuoleisena (esim. astuessa)

Lisätietoa influenssa-rokotteesta THL:n sivulla.