Nopeusrajoitukset


Kuopion kantakaupunkialueella on käytössä alueellinen nopeusrajoitusjärjestelmä. Pääkatujen nopeusrajoituksena on pääsääntöisesti 50 km/h. Ydinkeskustassa noudatetaan 40 km/h. Asuinalueilla käytetään 40 tai 30 km/h.

Nopeusrajoituksilla pyritään vaikuttamaan liikenteen turvallisuuteen, taloudellisuuteen, joustavuuteen sekä asuinympäristön viihtyisyyteen.

Nopeuden alentuessa havainnointi- ja arviointikyky helpottuvat sekä reagointi- ja pysähtymismatka lyhenevät. Onnettomuustilanteessa törmäysvoimat ovat pienemmät ja seuraukset lievemmät. Tämä korostuu erityisesti asuntokaduilla.

Aloitteet ja anomukset Aloitteet ja anomukset

Nopeusrajoitusaloitteet ja -anomukset osoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle:

Kuopion kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta
PL 1097 (Suokatu 42)
70111 Kuopio