Ohjattu liikunta


Ohjatun liikunnan palvelut löytyvät jatkossa päivitettynä
Liikkuva Kuopio -sivustolta:

Kuopion kaupungin liikunnanohjaajat tarjoavat liikuntapalveluita ikääntyneille, pitkäaikaissairaille, erityisryhmille ja vähän liikkuville työikäisille. Lapsille ja nuorille on tarjolla erilaisia liikunta-aktiviteetteja, mm. Liikuntapolku-päivät.