Ohjelmat, hankkeet ja verkostot


Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja jätteettömyyttä sekä globaalisti kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Kuopion kaupungin ilmastopoliittinen ohjelma keskittyy toimiin, joita juuri Kuopiossa voidaan tehdä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Se sisältää myös suunnitelman ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja varautumisesta.

Kuopion resurssiviisausohjelma toteuttaa Kuopion kaupungin strategian päätavoitetta Resurssiviisas Kuopio. Kuopion kaupunki on mukana myös useissa kiertotaloutta ja resurssiviisautta edistävissä hankkeissa.

Kuopio on mukana Metsähallituksen Luontopalveluiden koordinoimassa laajassa Liito-rava Life -hankkeessa, jonka tavoitteena on liito-oravan suotuisan suojelutason turvaaminen. Arjen ilmastotekojen vauhdittamiseksi Kuopiossa järjestetään myös kaikille avoimia Ilmasto-olkkari -tapahtumia.

Alasivuilta löydät lisää tietoa mm. Kuopion ilmastopoliittisesta ohjelmasta, resurssiviisaudesta ja kiertotaloudesta, käynnissä olevista ilmastohankkeista ja kestävän kehityksen verkostoista.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Suokatu 42
PL 1097, 70111 Kuopio
017 182 111 (vaihde)

ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi