Opinnäytetöiden aihepankki


Tälle sivulle on koottu Kuopion kaupungilla tarjolla olevia opinnäytetöiden aiheita. Kunkin aiheen kohdalla on mainittu yhteyshenkilö, jolta saat lisätietoa. Yhteydenotot sähköpostitse (etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi).

Täältä löydät lisätietoa tutkimusluvista.

Sairaalapalvelut

 • Työturvallisuusilmoitukset ja jatkotoimenpiteet (sh Tiina Hautakangas)
 • Kuntouttava ja virikkeellinen toiminta Harjulan sairaalan lyhytaikaisosastolla (Hos1)
 • Kotiutushoitajan huoneentaulu (kotiutushoitaja Satu Tilles)
 • Sairaalahoidon jälkeiset jatkohoitomahdollisuudet Kuopiossa / opas potilaille ja läheisille
   

Perusturva

-

Hoivapalvelut

 • Asiakaskokemus hoivapalveluissa (kirjallisuuskatsausta, selvitystä, tutkimusta, kokeilua) /Ulla Kauppinen-Kymäläinen
 • Toiveet, odotukset, kokemukset digitaalisista palveluista (asiakkaat, omaiset, työntekijät) /Pauliina Kämäräinen
 • Ikäihmisten yksinäisyys, päihteiden runsas käyttö, masennus, syrjäytyminen /Ulla Kauppinen-Kymäläinen
 • Asiakkaan omatoimisuuden ja autonomian tukeminen (asiakaskokemukset, työorientaatio, kirjaaminen) /Asumispalveluiden alue-esimies
 • Kuntouttava hoitotyö / Ulla Kauppinen-Kymäläinen
 • Henkilöstön kokemuksia perehdyttämisestä / Ulla Kauppinen-Kymäläinen
 • Ikääntyneiden ravitsemussuositusten jalkauttaminen hoitotyöhön (esimiesten ja/tai henkilöstön haastattelut, kyselyt)/ Ulla Kauppinen-Kymäläinen

 

Tutkimusluvat Tutkimusluvat