Opinnäytetöiden aihepankki


Tälle sivulle on koottu Kuopion kaupungilla tarjolla olevia opinnäytetöiden aiheita. Kunkin aiheen kohdalla on mainittu yhteyshenkilö, jolta saat lisätietoa. Yhteydenotot sähköpostitse (etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi).

Täältä löydät lisätietoa tutkimusluvista.

Sairaalapalvelut

  • Kuntouttava ja virikkeellinen toiminta Harjulan sairaalan lyhytaikaisosastolla (Hos1)
  • Sairaalahoidon jälkeiset jatkohoitomahdollisuudet Kuopiossa / opas potilaille ja läheisille

Perusturva

-

Hoivapalvelut

  • Asiakaskokemus hoivapalveluissa (kirjallisuuskatsausta, selvitystä, tutkimusta, kokeilua) /Ulla Kauppinen-Kymäläinen
  • Toiveet, odotukset, kokemukset digitaalisista palveluista (asiakkaat, omaiset, työntekijät) /Pauliina Kämäräinen
  • Ikäihmisten yksinäisyys, päihteiden runsas käyttö, masennus, syrjäytyminen /Ulla Kauppinen-Kymäläinen
  • Asiakkaan omatoimisuuden ja autonomian tukeminen (asiakaskokemukset, työorientaatio, kirjaaminen) /Asumispalveluiden alue-esimies
  • Kuntouttava hoitotyö / Ulla Kauppinen-Kymäläinen
  • Henkilöstön kokemuksia perehdyttämisestä / Ulla Kauppinen-Kymäläinen
  • Ikääntyneiden ravitsemussuositusten jalkauttaminen hoitotyöhön (esimiesten ja/tai henkilöstön haastattelut, kyselyt)/ Ulla Kauppinen-Kymäläinen

 

Tutkimusluvat Tutkimusluvat