Opiskeluterveydenhuolto

Katso video 2. asteen opiskeluhuollosta!

Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot löydät oheisista linkeistä Kuopion lukiot , ammatilliset oppilaitokset.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat vastaanotot, päivittäinen puhelinneuvonta sekä mahdollisuus asioida eTERVEYSPALVELUIDEN kautta. Huomioithan, etteivät tekstiviestit, Wilma-viestit ja muut sähköiset asiointikanavat ole loma-aikoina käytössä.

Opiskeluterveydenhuollon toimijoina ovat opiskeluterveydenhoitajat ja lääkärit. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja opiskelijat, jotka opiskelevat

 • Lukiolaissa (714/2018) tarkoitetuissa oppilaitoksissa
 • Ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)
  • ammatillista perustutkintoa
  • ammattitutkintoa
  • erikoisammattitutkintoa tai niiden osaa tai osia
  • ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa

 

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

 

 • tarjoaa tukea opiskelijan terveyteen ja opiskelukykyyn
 • järjestää terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyön
 • huolehtii seksuaaliterveyden edistämisen palveluista ja maksuttoman raskauden ehkäisyn toteuttamisesta alle 25-vuotiaille kuopiolaisille opiskelijoille
 • antaa rokotusohjausta ja -neuvontaa
 • toteuttaa puolustusvoimien kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastukset
 • huolehtii koulupäivien aikana sattuneiden tapaturmien hoidosta
 • suun terveydenhuollon palvelut Suun ja hampaiden hoito | Kuopio

 

Vastaanotoille tullaan ainoastaan ajanvarauksella. Vastaanottoajoille ei voi tulla, jos on hengitystieinfektio- tai vatsaoireita, koronaan sopivissa oireissa ks. Koronatestaus Kuopiossa | Kuopio

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto


Opiskeluterveydenhuollon lääkärille voi varata ajan opiskeluterveydenhoitajalta. Kuopiossa opiskelijoiden sairaanhoito hoidetaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhoidossa. Jos opiskeluterveydenhoidossa ei ole vapaita lääkärin aikoja, ohjataan opiskelija ensisijaisesti opiskelijan opiskelupaikkakunnan osoitteen mukaan terveyskeskuksen tiimilääkärivastaanotolle ja toissijaisesti kaupungin akuuttivastaanotolle.

 • 18 vuotta täyttäneiltä peritään lääkärin sairausvastaanoton käyntimaksu terveysasemilla ja opiskeluterveydenhuollossa  (A 7§) 20,60 €.
 • Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.
 • Peruuttamatta ja käyttämättä jäänyt lääkärin  sairausvastaanottokäynti  15 vuotta täyttäneiltä  (A 25 §) 50,80 €
 • Lisätietoja asiakasmaksuista

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta löydät THL:n sivuilta.

 

Tukea toiseen Tukea toiseen

 • http://tukeatoiseen.fi/
 • Sivusto tarkoitettu Kuopiossa 2. asteen oppilaitoksissa opiskeleville ja heidän läheisilleen
 • Koottu opiskelijoiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa tietoa