Opiskeluterveydenhuolto


Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuolto huolehtii Kuopion lukioiden ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden terveydestä. Opiskeluterveydenhuollon toimijoina ovat opiskeluterveydenhoitajat ja lääkärit. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin on oikeus kaikilla, jotka opiskelevat päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja jotka ovat oikeutettuna opintotukeen.

Opiskeluterveydenhuolto  tarjoaa opiskelijoille ja perheille tukea joko puhelimitse tai vastaanotoilla. Opiskeluterveydenhuolto järjestää myös  puolustusvoimien ennakkoterveystarkastukset (kutsunnat). Lisäksi opiskeluterveydenhuolto huolehtii maksuttoman raskauden ehkäisyn toteutumisesta alle 25-vuotiaille kuopiolaisille ja muista seksuaaliterveyden edistämisen palveluista.

 

Vastaanotoille tullaan ainoastaan ajanvarauksella. Avovastaanotot ovat toistaiseksi suljettu. Vastaanottoajoille ei voi tulla, jos on hengitystieinfektio- tai  vatsaoireita. 

 

1.1.2021 alkaen ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut järjestetään YTHS:ssä: www.yths.fi

 

Opiskeluterveydenhuollon tehtävät:

 • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
 • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 • terveyden- ja sairaanhoito, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
 • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut
 • suun terveydenhuolto.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat mm. opiskelijoiden terveystarkastukset, rokotukset, seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn sekä mielenterveyteen liittyvät asiat. Myös äkillisesti sairastuneiden opiskelijoiden ja koulupäivän aikana sattuneiden tapaturmien hoito.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat vastaanotot ajanvarauksella, päivittäinen puhelinneuvonta sekä  mahdollisuus asioida sähköisesti (Wilma, Sähäkkä). Opiskeluterveydenhoitajien yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät opintoaloittain sivuilta lukio, Savon ammatti-ja aikuisopisto ja Savonia- ammattikorkeakoulu.

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto


Opiskeluterveydenhuollon lääkärille voi varata ajan opiskeluterveydenhoitajalta. Kuopiossa opiskelijoiden sairaanhoito hoidetaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhoidossa. Jos opiskeluterveydenhoidossa ei ole vapaita lääkärin aikoja, ohjataan opiskelija ensisijaisesti opiskelijan opiskelupaikkakunnan osoitteen mukaan terveyskeskuksen tiimilääkärivastaanotolle ja toissijaisesti kaupungin akuuttivastaanotolle.

 • 18 vuotta täyttäneiltä peritään lääkärin sairausvastaanoton käyntimaksu terveysasemilla ja opiskeluterveydenhuollossa  (A 7§) 20,60 €.
 • Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.
 • Peruuttamatta ja käyttämättä jäänyt lääkärin  sairausvastaanottokäynti  15 vuotta täyttäneiltä  (A 25 §) 50,80 €
 • Lisätietoja asiakasmaksuista

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta löydät THL:n sivuilta.

 

Tukea toiseen Tukea toiseen

 • http://tukeatoiseen.fi/
 • Sivusto tarkoitettu Kuopiossa 2. asteen oppilaitoksissa opiskeleville ja heidän läheisilleen
 • Koottu opiskelijoiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa tietoa