Opiskeluterveydenhuolto


Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuolto huolehtii Kuopion lukioiden, ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydestä. Opiskeluterveydenhuollon toimijoina ovat opiskeluterveydenhoitajat ja lääkärit. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin on oikeus kaikilla, jotka opiskelevat päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja jotka ovat oikeutettuna opintotukeen.

TIEDOTE PALVELUISTA KORONAVIRUSTILANTEESSA

Opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin myös etäopetuksen aikana. Vaikka oppilaitokset ovat pääosin suljettuina, voidaan yksittäisiä opiskelijoita ja perheitä tavata sopimuksen mukaan. Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat tällä hetkellä supistettuina. Opiskelijoiden terveystarkastukset ja avovastaanottopalvelut ovat tauolla. Puhelinpalvelua on puolestaan lisätty.

Tässä poikkeustilanteessa opiskeluterveydenhuolto toteuttaa puolustusvoimien ennakkoterveystarkastukset (kutsunnat) sekä tarjoaa opiskelijoille ja perheille tukea joko puhelimitse tai vastaanotoilla. Lisäksi opiskeluterveydenhuolto huolehtii maksuttoman raskauden ehkäisyn toteutumisesta alle 25-vuotiaille kuopiolaisille.

Vastaanottoajoille tullaan silloin, kun kenelläkään ei ole hengitystieoireita.

Tavoitatte opiskeluterveydenhoitajat samoista puhelinnumeroista kuin tähänkin saakka. Yhteydenotot pyydetään mieluiten puhelimitse.

___________________________________

Opiskeluterveydenhuollon tehtävät:

 • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
 • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 • terveyden- ja sairaanhoito, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
 • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut
 • suun terveydenhuolto.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat mm. opiskelijoiden terveystarkastukset, rokotukset, seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn sekä mielenterveyteen liittyvät asiat. Myös äkillisesti sairastuneiden opiskelijoiden ja koulupäivän aikana sattuneiden tapaturmien hoito.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat vastaanotot ajanvarauksella sekä ilman ajanvarausta, päivittäinen puhelinneuvonta sekä  mahdollisuus asioida sähköisesti (Wilma, Sähäkkä). Opiskeluterveydenhoitajien yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät opintoaloittain lukio, Savon ammatti-ja aikuisopisto ja Savonia- ammattikorkeakoulu.

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto


Opiskeluterveydenhuollon lääkärille voi varata ajan opiskeluterveydenhoitajalta. Kuopiossa opiskelijoiden sairaanhoito hoidetaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhoidossa. Jos opiskeluterveydenhoidossa ei ole vapaita lääkärin aikoja, ohjataan opiskelija ensisijaisesti opiskelijan opiskelupaikkakunnan osoitteen mukaan terveyskeskuksen tiimilääkärivastaanotolle ja toissijaisesti kaupungin akuuttivastaanotolle.

 • 18 vuotta täyttäneiltä peritään lääkärin sairausvastaanoton käyntimaksu terveysasemilla ja opiskeluterveydenhuollossa  (A 7§) 20,60 €.
 • Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.
 • Peruuttamatta ja käyttämättä jäänyt lääkärin  sairausvastaanottokäynti  15 vuotta täyttäneiltä  (A 25 §) 50,80 €
 • Lisätietoja asiakasmaksuista

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta löydät THL:n sivuilta.

 

Tukea toiseen Tukea toiseen

 • http://tukeatoiseen.fi/
 • Sivusto tarkoitettu Kuopiossa 2. asteen oppilaitoksissa opiskeleville ja heidän läheisilleen
 • Koottu opiskelijoiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa tietoa

Opiskelijoiden terveydenhuollon esitteet Opiskelijoiden terveydenhuollon esitteet

Opetus ja koulutus Opetus ja koulutus