Lukiokoulutus

Lukiokoulutus on yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin.

Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Juankosken lukio
Juankoskentie 24 , 73500 JUANKOSKI

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:00

Juankosken lukio tarjoaa nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaista lukio-opetusta.

Käyntiosoite

Juankoskentie 24, 73500 JUANKOSKI

Postiosoite

Juankoskentie 24, 73500 JUANKOSKI

Puhelinnumero

  • (+358) 447188955

Verkkosivut

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:00

Kallaveden lukio ja Kuopion aikuislukio
Maaherrankatu 2 , 70100 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Kuopion aikuislukion kanslian palveluajat
Maanantai - Torstai
10:30 - 18:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Kallaveden lukion kanslian palveluajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:00

Lukiokoulutus sekä päiväopiskeluna että aikuisopiskeluna

Käyntiosoite

Maaherrankatu 2, 70100 KUOPIO

Postiosoite

Maaherrankatu 2, 70100 KUOPIO

Puhelinnumero

  • (+358) 17184523

  • (+358) 17184539

Normaalit aukioloajat
Kuopion aikuislukion kanslian palveluajat
Maanantai - Torstai
10:30 - 18:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Kallaveden lukion kanslian palveluajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:00

Kuopion Lyseon lukio
Puijonkatu 18 , 70110 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
08:30 - 15:00

Kuopion Lyseon lukio antaa lukio-opetusta nuorten opetussuunnitelman mukaan. Lisäksi Kuopion Lyseon lukiossa on IB-linja.

Käyntiosoite

Puijonkatu 18, 70110 KUOPIO

Postiosoite

Puijonkatu 18, 70110 KUOPIO

Puhelinnumero

  • (+358) 17184563

Verkkosivut

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
08:30 - 15:00

Kuopion klassillinen lukio
Opistotie 1 , 70200 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:00

Nuorten opetussuunnitelman mukainen lukio-opetus.

Käyntiosoite

Opistotie 1, 70200 KUOPIO

Postiosoite

Opistotie 1, 70200 KUOPIO

Puhelinnumero

  • (+358) 17184543

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:00

Kuopion taidelukio Lumit
Minna Canthin katu 46 , 70100 KUOPIO

Minna Canthin katu 45 , 70100 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
09:00 - 14:00

Kuopion taidelukio Lumit tarjoaa nuorten opetussuunnitelman mukaista lukio-opetusta.

Käyntiosoite

Minna Canthin katu 45, 70100 KUOPIO

Postiosoite

Minna Canthin katu 46, 70100 KUOPIO

Puhelinnumero

  • (+358) 447184583

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
09:00 - 14:00

Nilsiän lukio
Syvärintie 47 , 73300 NILSIÄ

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
09:00 - 15:00

Nilsiän lukio tarjoaa lukiokoulutusta nuorten opetussuunnitelman mukaan.

Käyntiosoite

Syvärintie 47, 73300 NILSIÄ

Postiosoite

Syvärintie 47, 73300 NILSIÄ

Puhelinnumero

  • (+358) 447482346

Verkkosivut

Normaalit aukioloajat
Maanantai - Perjantai
09:00 - 15:00

Yhteistyötä ja verkostoitumista


Kuopiossa on kuusi päivälukiota: Juankosken lukio, Kallaveden lukio, Kuopion klassillinen lukio, Kuopion Lyseon lukio, Kuopion Taidelukio LUMIT ja Nilsiän lukio. Kuopiossa on myös aikuislukio.

Kaikissa Kuopion lukioissa voit suorittaa samat lukion oppimäärän ja ylioppilastutkintoon liittyvät opinnot. Lisäksi lukioilla on paljon koulukohtaisia soveltavia kursseja, joita voit valita myös yli lukiorajojen. Tämän mahdollistavat lukioiden sopimat yhteiset toimintatavat sekä käytössäsi oleva sähköinen kurssitarjotin. Lukio-opintoihin voi yhdistää myös korkeakouluopintoja ja ammatillisia opintoja.

Lukioista kolmella on lisäksi erityinen tehtävä: Kuopion Taidelukio LUMIT on musiikin ja tanssin erikoislukio, Kuopion klassillisessa lukiossa toimii urheilulukio ja Kuopion Lyseon lukiossa kansainvälinen IB-lukio. Lisäksi lukioilla on omia painotuksia.

Aikuislukiokoulutus

Aikuislukiokoulutukseen voivat osallistua aikuiset, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä. Aikuislukiossa voi korottaa aikaisemmin saamiaan arvosanoja ja valmistautua ylioppilastutkintoon. Aikuislukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Aikuislukiokoulutusta järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla kunnat, kuntayhtymät ja eräät muut toimijat, kuten kansanopistot.

Aikuislukiokoulutuksessa jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutuksen läpäistäkseen opiskelijan on suoritettava hyväksytysti vähintään 44 kurssia.

Kallaveden lukio ja Kuopion aikuislukio
Maaherrankatu 2 , 70100 KUOPIO


Käyntiosoite

Maaherrankatu 2, 70100 KUOPIO

Postiosoite

Maaherrankatu 2, 70100 KUOPIO

Puhelinnumero

  • (+358) 17184523

  • (+358) 17184539


Työ- ja vapaapäivät Työ- ja vapaapäivät

Lisätietoja Lisätietoja