Painotusopetus


Painotusopetuksella tarkoitetaan oppiaineen tehostettua ja syventävääopetusta. Painotusopetus jaetaan kuntakohtaiseen ja koulukohtaiseen painotusopetukseen. Näistä kahdesta koulukohtainen painotusopetus tarkoittaa koulun sisäistä toimintamallia, jossa koulun omille oppilaille tarjotaan painotusopetusta. Sen sijaan kuntakohtaiseen painotusopetukseen on erillinen haku ja oppilaat valitaan valintakokeen perusteella.

Lukuvuonna 2017 - 2018 Kuopion kouluissa on tarjolla seuraavia painotusopetuksia:

  • kuvataide (3 - 9 lk)
  • liikunta (3 - 9 lk)
  • matemaattis-luonnontieteellinen (3 - 9 lk)
  • musiikki (1 - 9 lk)
  • tanssi (3 - 9 lk)
  • urheilu (7 - 9 lk)

Koulukohtaisesta painotusopetuksesta löydät lisätietoja koulujen omilta kotisivuilta. Kuntakohtaista painotusopetusta avataan perusopetuksen oppaissa.