Palvelualoite


Kunnan jäsen tai kaupungin työntekijä voi tehdä aloitteen tai esittää idean siitä, miten jokin kaupungin toiminto voitaisiin järjestää aloitteentekijän toimesta kustannustehokkaammin ja/tai laadukkaammin kuin se nyt järjestetään.

Aloitteet tehdään ja käsitellään oheisen ohjeen mukaisesti. Tehdyt aloitteet ja niiden vastaukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä palvelualoite on otettu käyttöön Kuopiossa kokeiluajaksi 1.1.2016 – 30.5.2017.


Tehdyt palvelualoitteet
 

Päihdepalvelut (29.5.2017)

Puitejärjestelmän luokitus (1.2.2016)

Opinto-ohjaus ostopalveluna (2.2.2016)
- liite 1 | liite 2 | liite 3 | liite 4

Yksityisten palvelujen käyttäminen (7.2.2016)

Vastaukset palvelualoitteisiin


Puitejärjestelmän luokitus (1.2.2016)

Opinto-ohjaus ostopalveluna (2.2.2016)

Yksityisten palvelujen käyttäminen (21.6.2016)

Vastine palvelualoitteeseen / Päihdepalvelut (26.6.2017)