Sosiaalipalvelujen palveluneuvonta ja -ohjaus


Työikäisten aikuisten parissa tehtävällä sosiaalityöllä pyritään ehkäisemään sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja ongelmia. Vanhuspalveluiden suunnittelussa painotetaan entistä enemmän kotona asumista sekä kuntoutumista edistäviä ja arjen aktiivisuutta tukevia toimenpiteitä. Vanhusneuvosto edistää Kuopion kaupungin ja vanhusjärjestöjen välistä yhteistoimintaa vanhusten näkökulmasta.

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista ja tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen elämä. Kehitysvammaisten erityishuollolla edistetään mm. kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista ja sopeutumista yhteiskuntaan, ja turvataan hänen tarvitsemansa opetus ja huolenpito. Vammaisneuvosto toimii sairaiden ja vammaisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Pakolaisia ja turvapaikan saaneita ulkomaalaisia palvellaan maahanmuuttajayksikössä. Kuopiossa on kunnan tarjoamien palvelujen lisäksi kattava verkosto kaupungin, yksityisten yritysten, seurakuntien, järjestöjen ja vapaaehtoisten järjestämiä palveluja.

Asiakasmaksut Asiakasmaksut

Palveluseteli sosiaalipalveluissa Palveluseteli sosiaalipalveluissa

Omavalvontasuunnitelmat Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontasuunnitelmat