Palveluseteli


Kuopion kaupunki järjestää asiakkailleen sosiaali- ja terveyspalveluita myös palvelusetelillä. Kaupunki hyväksyy yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palveluita asiakas voi palvelusetelillä maksaa. Kaupunki voi myöntää asiakkaalle palvelusetelin palvelutarvearvioinnin perusteella. Asiakas valitsee, mistä kaupungin hyväksymästä yrityksestä palvelunsa ostaa.

Palveluseteli on käytössä seuraavissa kaupungin palveluissa:
    - lapsiperheiden kotipalvelu
    - omaishoitajan vapaan järjestäminen
    - tilapäinen kotihoito
    - tuettu kotona asuminen (säännöllinen kotihoito)
    - tehostettu palveluasuminen
    - sotaveteraanien kotipalvelu
    - hammashoito
    - yksityinen päivähoito
    - lymfaterapia
    - peruukkipalvelu

Lisätietoa sekä ohjeet palvelusetelin tuottajaksi hakeutumisesta yksityisessä päivähoidossa www.kuopio.fi/fi/paivahoito-kuopiossa.

Lisätietoa palvelusetelistä sosiaalipalveluissa www.kuopio.fi/palveluseteli-sosiaalipalvelut, ja suun terveydenhuollossa www.kuopio.fi/suun-terveydenhuollon-palveluseteli.

www.palveluseteli.fi