Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli

 

Kuopion kaupunki järjestää asiakkailleen sosiaali- ja terveyspalveluita oman toiminnan lisäksi myös palvelusetelillä. Kaupunki hyväksyy yksityiset palveluntuottajat, joille se antaa oikeuden tuottaa palveluja palvelusetelillä ja samalla myös valvoo palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laatua.

Palveluseteli voidaan myöntää kaupungin sosiaalipalveluissa asiakkaalle tehdyn palvelutarpeen arvioinnin jälkeen osana asiakkaalle tarkoituksenmukaista palvelukokonaisuutta. Kaupunki päättää palvelusetelin arvon ja sitoutuu maksamaan myöntämänsä palvelut asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle palvelusetelin arvoon saakka.

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

  • Sosiaalinen yksilövalmennus
  • Ryhmävalmennus
  • Tuettu työtoimintavalmennus
  • Osallisuustoiminta

Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia palveluntuottajan valinnassa ja parantaa palvelujen saatavuutta. Halutessaan asiakas voi kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin käytettävissäsi on kunnan omat sosiaalisen kuntoutuksen palvelut. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 734/1992 § 4).

Asiakkaan ja palveluntuottajan sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet.


Tiedot palvelusetelipalvelujen palveluntuottajista löytyvät osoitteesta https://vaana.fi/ tai https://www.palveluseteli.fi/fi/palvelusetelit/kayttokohdehaku

 

Palvelusetelipalvelujen asiakaspalaute, kysely avautuu täytettäväksi linkistä:

https://my.surveypal.com/Asiakaspalaute-sosiaalinen-kuntoutus-palvelusetelipalvelut

Palvelusetelipalveluntuottajan palaute asiakasprosessista, kysely avautuu täytettäväksi linkistä:

https://my.surveypal.com/Palveluntuottajan-asiakaskohtainen-palaute-(sosiaalinen-kuntoutus-palvelusetelipalvelut)

Sosiaalipalvelujen palveluseteliohjeet Sosiaalipalvelujen palveluseteliohjeet

 

Lomakkeita palveluntuottajalle Lomakkeita palveluntuottajalle