Sosiaalisen kuntoutuksen palveluseteli


Kuopion kaupunki järjestää asiakkailleen sosiaali- ja terveyspalveluita oman toiminnan lisäksi myös palvelusetelillä. Kaupunki hyväksyy yksityiset palveluntuottajat, joille se antaa oikeuden tuottaa palveluja palvelusetelillä ja samalla myös valvoo palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laatua.

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa palveluseteli on kokeiluluonteisesti voimassa ajalla 1.6.2018-31.12.2019, jona aikana arvioidaan palvelusetelin toimivuutta palvelujen järjestämisessä.

Palveluseteli myönnetään asiakkaalle kaupungin tekemän kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Kaupunki päättää palvelusetelin arvon ja sitoutuu maksamaan myöntämänsä palvelut yksityiselle palveluntuottajalle palvelusetelin arvoon saakka.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 734/1992 § 4).

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

  • Sosiaalinen yksilövalmennus
  • Tuettu työtoimintavalmennus

Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia palveluntuottajan valinnassa ja parantaa palvelujen saatavuutta. Halutessaan asiakas voi kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin käytettävissäsi on kunnan omat sosiaalisen kuntoutuksen palvelut.

Kaupunki maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niistä palveluista, jotka se on määritellyt asiakkaalle. Asiakkaan ja palveluntuottajan sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet.

Palvelusetelin myöntäminen on sidoksissa perusturvan palvelualueen talousarviossa varattuun määrärahaan.


Palveluntuottajat:
 

Familar Avopalvelut Pohjois-Savo
Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus ja ryhmävalmennus: https://www.familar.fi/avopalvelut-pohjois-savo

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, VAMOS Kuopio
Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus ja ryhmävalmennus:
https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/kuopio/#kuopiopalvelu

Itä-Suomen päihdekuntoutus Oy
Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus ja ryhmävalmennus:
https://www.is-pk.fi/

Jatkopolut Oy
Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus:
http://www.jatkopolut.fi/sosiaalinen_kuntoutus

Kallaveden asumispalvelut Oy
Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus:
https://kvap.fi/

Tienpolvi Ky
Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus ja ryhmävalmennus sekä tuettu työtoimintavalmennus:
http://tienpolvi.fi/palvelut-1/

Tukeva-säätiö sr
Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus ja ryhmävalmennus sekä tuettu työtoimintavalmennus:
http://www.ksts.fi/valmennuspalvelut/kuopio/sosiaalisen-kuntoutuksen-yksilovalmennus/

ViaDia Pohjois-Savo ry
Sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennus ja tuettu työtoimintavalmennus: http://www.viadia.fi/pohjois-savo/

Sosiaalipalvelujen palveluseteliohjeet Sosiaalipalvelujen palveluseteliohjeet

 

Lomakkeita palveluntuottajalle Lomakkeita palveluntuottajalle