Palveluseteli sosiaalipalveluissa


Kuopion kaupunki järjestää asiakkailleen sosiaali- ja terveyspalveluita oman toiminnan lisäksi myös palvelusetelillä. Kaupunki hyväksyy yksityiset palveluntuottajat, joille se antaa oikeuden tuottaa palveluja palvelusetelillä ja samalla myös valvoo palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laatua.

Palveluseteli myönnetään asiakkaalle kaupungin tekemän kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Kaupunki päättää palvelusetelin arvon ja sitoutuu maksamaan myöntämänsä palvelut yksityiselle palveluntuottajalle palvelusetelin arvoon saakka. Asiakkaan maksettavaksi jää omavastuu, joka määritellään palvelutarpeen arvioinnin ja riippuen palvelusetelityypistä myös asiakkaan tulojen selvittämisen jälkeen.

Palveluseteli on asiakkaan valinta. Tämä tarkoittaa, että asiakas voi valita palvelujen tuottajaksi joko kaupungin oman tuotannon tai haluamansa yrityksen kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista.

Palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

Palvelusetelin valinnut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset sekä oikeusperiaatteet.  Halutessaan asiakas voi irtisanoa sopimuksen ja vaihtaa palveluntuottajaa sovittujen irtisanomisaikojen rajoissa.

Kaupunki maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niistä palveluista, jotka se on määritellyt asiakkaalle. Jos asiakas haluaa ostaa palvelusetelin lisäksi lisäpalveluita palveluntuottajalta, kyseessä on asiakkaan ja palveluntuottajan erillinen sopimus.

Palvelusetelin myöntäminen on sidoksissa perusturvan palvelualueen talousarviossa varattuun määrärahaan.
 

Lisätietoa palvelusetelistä sivun oikeassa palstassa sekä osoitteessa www.palveluseteli.fi.