Polku auki -hanke

Ohjausta ja tukea työttömille työnhakijoille.

Hankkeen tavoitteena on saattaa ja tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä löytämään oma koulutus- ja työllistymisen polkunsa.

Kohderyhmää ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt, vapautuvat vangit, syrjäytyneet, pitkäaikaistyöttömät, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, vähemmistöryhmään (esim. romanit) kuuluvat.

 • Alle 30- vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman ammatillista koulutusta/tutkintoa ja tarvitsevat tukea koulutukseen hakeutumiseen tai koulutuksen loppuun suorittamiseen.
 • Yli 50-vuotiaat, joilla on osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarve.
 • Maahanmuuttajat
 • Osatyökykyiset

Mitä hanke tarjoaa sinulle?

 • Vahvuuksien ja osaamisen kartoittamista
 • Työ- ja toimintakyvyn kartoitusta
 • Työllisyys- ja opiskeluvalmiuksien kehittämistä
  • Työhaastattelutilanteen harjoittelua
  • Työtaitojen harjaannuttaminen työympäristössä
 • Digitaitojen valmennusta
  • Työnhaun asiakirjat
  • Digitaaliset alustat työnhaun tukena
 • Ohjaajan tuen motivoivalla otteella

Hankkeeseen sisältyy korttikoulutuksia kuten ensiapu-, työturvallisuus- ja hygieniapassikoulutukset.

Aikataulu

Aika
Keskiviikkoisin 30.8., 6.9. sekä 13.9.
Kello 13:30 – 15:30

Paikka
Navigaattori
Torikatu 5, Kuopio