Palvelutarpeen arviointi


Lastensuojeluilmoituksen saavuttua lapsiperhepalveluihin lapsen tilanteesta tehdään yleensä palvelutarpeen arviointi, mikäli lapsi ei jo valmiiksi ole lastensuojelun tai lapsiperhepalvelujen asiakkaana. Arviointi voidaan aloittaa myös lapsen tai huoltajien itse tekemän pyynnön perusteella.

Palvelutarpeen arvioinnin aikana keskustellaan lapsen huoltajien ja lapsen itsensä kanssa siitä, mitkä asiat lastensuojeluilmoitukseen ovat johtaneet ja minkälaista tukea perhe mahdollisesti tarvitsee.

Palvelutarpeen arvioinnin aikana perheen kanssa järjestetään tarvittava määrä tapaamisia, ja yhteistyötä voidaan tehdä perheen verkoston ja eri asiantuntijoiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella päätetään, alkaako lapsella asiakkuus lastensuojelussa tai sosiaalihuoltolain mukaisissa lapsiperhepalveluissa.