Palveluverkostotyö


Kuopiossa on käynnistynyt syksyllä 2017 selvitystyö, jossa palveluverkostoa tarkastellaan laaja-alaisesti eri käyttäjäryhmien ja toimijoiden näkökulmasta. Kärkenä tarkastelussa ovat päiväkodit ja koulut, mutta tarkastelua tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen, Kuopion Tilakeskuksen, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kanssa. Näin pystytään yhä paremmin ottamaan huomioon eri näkökulmat ja saamaan aikaan kuntalaisten tarpeita vastaavat palvelut sinne, missä niillä on kysyntää ja tarvetta.

Palveluverkostoa tarkastellaan opetuksen ja oppilashuollon järjestämisen sekä tilojen käytön optimoinnin näkökulmasta. Tarkastelun avulla pyritään vastaamaan lapsimäärien muutokseen eri alueilla. Palveluverkostotyössä tarkastellaan myös kiinteistöjen kuntoa sekä kunnostustoimien aikataulutusta ja priorisointia.

Pitkällä aikavälillä verkoston tarkastelu ulottuu vuoteen 2025. Lyhyen aikavälin tavoitteena on saada selvitystyö valmiiksi loppuvuoden 2018 aikana.

Kouluverkoston selvitystyötä vie eteenpäin tehtävään nimetty ohjausryhmä, jonka kokoonpano on nähtävillä Yhteystiedot-sivulla.

Ajankohtaista