Paras paikka lapsille

Kuopio on UNICEFin Lapsiystävällinen kunta

Kuopion kaupunki on hyväksytty mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin. Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla kunta tunnistaa, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla sillä on kehitettävää. Se auttaa kuntaa määrittelemään, mitä kunnan tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuisivat kunnassa mahdollisimman perusteellisesti. Lisäksi malli auttaa kuntaa seuraamaan työn edistymistä systemaattisesti.

Työryhmä seuraa lapsiystävällisen työn etenemistä

Työn etenemisestä vastaa kunnan Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori ja -koordinaatioryhmä, johon kuuluu kunnan eri toimialojen edustajat sekä lasten ja nuorten, kuntapäättäjien ja kolmannen sektorin edustaja.

Kuopiossa työn seuraava vaihe on nykytilan kartoituksen tekeminen sekä lasten kuuleminen. 

UNICEF lapsiystävällinen kunta -toimintamallin koordinaatioryhmänä Kuopiossa toimii kaupungin hyvinvointiryhmä täydennettynä järjestöjen ja nuorisovaltuuston edustajilla:

 • Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen, tanja.tilles-tirkkonen(at)kuopio.fi, 044 718 2506
   
 • Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
 • Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueet
 • Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen, Kaupunkiympäristön palvelualue
 • Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen, Terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueet
 • Asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen, Kaupunkiympäristön palvelut
 • Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, Elinvoima- ja konsernipalvelut
 • Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen, Hyvinvoinnin edistämisen palvelut
 • Innovaatiopäällikkö Arto Holopainen, Elinvoima- ja konsernipalvelut
 • Kansalaistoiminnan palvelujen päällikkö Kati Vähäsarja, Hyvinvoinnin edistämisen palvelut
 • Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi, Kasvun ja oppimisen palvelut
 • Kaupungininsinööri Antti Niskanen, Kaupunkiympäristön palvelut
 • Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen, Terveydenhuollon palvelut
 • Markkinointijohtaja Kirsi Soininen, Elinvoima- ja konsernipalvelut
 • Opetusjohtaja Silja Silvennoinen, Kasvun ja oppimisen palvelut
 • Sosiaalityön päällikkö Heli Pärnänen, Perusturvan palvelut
 • Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen, Elinvoima- ja konsernipalvelut
 • Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen, Elinvoima- ja konsernipalvelut
 • Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen, Kaupunkiympäristön palvelut
 • Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen, Kaupunkiympäristön palvelut
 • Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen
 • Järjestöjen edustaja/Pohjois-Savon järjestöneuvosto, aluejohtaja Risto Kovanen, Pohjois-Savon liikunta
 • Nuorisovaltuuston edustaja Juunia Honkanen

Linkkejä Linkkejä