Perhekeskus

Perhekeskuksesta saa tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn. Toiminnan tavoitteena on tarjota sopivaa tietoa, ohjausta ja tukea helposti, oikeaan aikaan, varhain ja vaikuttavasti.

Kuopiossa perhekeskustoiminta on palveluista koottu verkosto, ei yksittäinen rakennus, josta palveluita saa.

Perhekeskuksesta saatavia terveyspalveluja ovat äitiys- ja lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lasten ja nuorten kuntoutus ja terapiapalvelut (fysio- ja toiminta sekä puheterapia), ravitsemussuunnittelu sekä suun terveyden huolto

Perhekeskuksen sosiaalipalveluja ovat perhetyö ja kotipalvelu, perhesosiaalityö, perheoikeudelliset palvelut, kasvatus- ja perheneuvonta.

Perhekeskukseen kuuluu myös kohtaamispaikkatoiminta, joka on tarkoitettu kaikille perheille -> Kuopion Perheentalo

Perhekeskusverkostoon kuuluvat myös varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen oppilaitokset (17 ikävuoteen saakka). Verkostoon kuuluvat myös kunnan muut hyvinvointipalvelut sekä järjestöt ja seurakunta.
 

Yhteinen aika -palvelu

Mietityttääkö vanhemmuus, hiertääkö perheen sisäiset suhteet, takkuaako arjen pyörittäminen tai huolettaako pärjääminen lapsen kanssa? Asuinalueellasi sinulla ja perheelläsi on mahdollisuus hyödyntää lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivia ammattilaisia ratkaisujen löytämiseksi perheenne arkeen. Riittää, että ilmaiset toiveestasi lähimmälle työntekijälle, kuten terveydenhoitajalle, päiväkodin työtekijälle tai opettajalle. Hän auttaa sinua yhteisen keskusteluajan järjestämisessä.

  • Yhteinen aika on tarkoitettu sinulle ja perheellesi silloin, kun perheessänne on tilanne, joka tuntuu monimutkaiselta ja hankalalta ratkaista. Yhteinen aika on tarjolla odottaville perheille ja perheille, joissa on 0-15 vuotiaita lapsia.
  • Yhteisellä ajalla sinä ja perheesi voitte yhdessä ammattilaisten avulla tarkastella elämäntilannettanne erilaisista näkökulmista käsin.
  • Yhteisen ajan tarkoituksena on auttaa sinua ja perhettäsi selkeyttämään ja ymmärtämään nykyistä elämäntilannettanne ja löytämään kanssanne keinoja arjen tilanteiden ratkaisemiseksi.
  • Ratkaisuja mietitään sinun ja perheesi omia voimavaroja ja mahdollisuuksia hyödyntäen. Tarvittaessa voimme yhdessä määrittää myös tuen tai palvelun tarvettanne, tunnistaa sopivia tuen muotoja ja laatia yhteistä suunnitelmaa etenemisestä.

Lisätietoja perhekeskuksesta Lisätietoja perhekeskuksesta

Linkkejä Linkkejä