Perhetukikeskukset


Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella on Mäntyrinteen perhetukikeskus, jossa on viisi yksikköä.

Perhetukikeskus on lastensuojelulaitos, johon lapsiperheyksikön sosiaalityöntekijät sijoittavat lapsen/nuoren/perheen asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovituksi ajanjaksoksi. Sijoitus tapahtuu lastensuojelulain mukaisesti joko kiireellisenä sijoituksena, huostaan otettuna tai avohuollon tukitoimenpiteenä.

Perhetukikeskus toimii ympärivuorokautisesti.

Perhetukikeskuksessa:

 • tuetaan lasten ja nuorten yksilöllistä kehitystä ja kasvua, sekä arjen hallintaa yhteistyössä vanhempien ja verkostojen kanssa.

 • lapsi/nuori/perhe opettelee selkeiden sääntöjen avulla päivärytmiä ja sosiaalisia taitoja. Pääsääntöisesti lapsi/nuori jatkaa käymäänsä koulua ja aikaisempien hoitosuhteiden jatkuminen turvataan.

 • arvioidaan yhdessä perheen ja verkostojen kanssa tarpeelliset tukitoimet.

Mäntyrinteen perhetukikeskus


Mäntyrinteen perhetukikeskuksessa on viisi yksikköä:

 • Perhekriisiyksikkö

  • kuusi paikkaa lapsiperheille

 • Vesala

  • seitsemän paikkaa 3-12 -vuotiaille lapsille

 • Toukola

  • seitsemän paikkaa 13–17-vuotiaille nuorille

 • Vastaanotto- ja arviointiyksikkö

  • seitsemän paikkaa 13–17-vuotiaille nuorille

Yhteystiedot Yhteystiedot

Mäntyrinteen perhetukikeskus


Lastentie 1 C, 70620 Kuopio (kartta)
Perhekriisiyksikkö puh. 044 718 3395 ja 017 183 395

Lastentie 5, 70620 Kuopio
Toukola puh. 044 718 5815 ja 017 185 814
Vesala puh. 044 718 3236 ja 017 183 236

Kaartokatu 9, A-osa, 4. krs., 70100 Kuopio
Vastaanotto- ja arviointiyksikkö puh. 044 718 1651

Vs. johtaja Helena Lajunen
puh. 044 718 3425

Hallinnon yhteystiedot

Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma