Mäntyrinteen perhetukikeskus


Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella on Mäntyrinteen perhetukikeskus, jossa on kuusi yksikköä.

Perhetukikeskus on lastensuojelulaitos, johon lapsiperheyksikön sosiaalityöntekijät sijoittavat lapsen/nuoren/perheen asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovituksi ajanjaksoksi. Sijoitus tapahtuu lastensuojelulain mukaisesti joko kiireellisenä sijoituksena, huostaan otettuna tai avohuollon tukitoimenpiteenä.

Perhetukikeskus toimii ympärivuorokautisesti.

Perhetukikeskuksessa:

 • tuetaan lasten ja nuorten yksilöllistä kehitystä ja kasvua, sekä arjen hallintaa yhteistyössä vanhempien ja verkostojen kanssa.

 • lapsi/nuori/perhe opettelee selkeiden sääntöjen avulla päivärytmiä ja sosiaalisia taitoja. Pääsääntöisesti lapsi/nuori jatkaa käymäänsä koulua ja aikaisempien hoitosuhteiden jatkuminen turvataan.

 • arvioidaan yhdessä perheen ja verkostojen kanssa tarpeelliset tukitoimet sijoituksen päätyttyä ja työskennellään tavoitteiden mukaisesti.

Mäntyrinteen perhetukikeskus


Mäntyrinteen perhetukikeskuksessa on kuusi yksikköä:

 • Perhekuntoutus

  • kolme paikkaa pikkulapsiperheille

 • Touhula 

  • seitsemän paikkaa 2–10-vuotiaille lapsille

 • Vesala

  • viisi paikkaa pääasiassa 7–12-vuotiaille lapsille ja kaksi perhekuntoutuspaikkaa

 • Toukola

  • seitsemän paikkaa 13–17-vuotiaille nuorille

 • Vastaanotto- ja arviointiyksikkö

  • seitsemän + 1 paikka 13–17-vuotiaille nuorille

 • Avotyö

  • suunnattu perheille, joissa on noin 13–17-vuotiaita nuoria. Tavoitteena on estää tai lyhentää sijoituksia.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Mäntyrinteen perhetukikeskus


Lastentie 5, 70620 Kuopio (kartta)

Vesala puh. 017 183 236
Touhula puh. 017 183 396
Perhekuntoutus puh. 017 183 395
Avotyö puh. 044 718 3398


Lastentie 1 C, 70620 Kuopio

Toukola puh. 017 185 814


Kaartokatu 9, A-osa, 4. krs., 70100 Kuopio

Vastaanotto- ja arviointiyksikkö puh. 044 718 1651

Perhetukikeskuksen johtaja Markku Nissinen
puh. 044 718 5813

Toimistosihteeri Kirsikka Markkanen
puh. 044 718 3014

ja hallinnon yhteystiedot

Mäntyrinteen perhetukikeskuksen omavalvontasuunnitelmat Mäntyrinteen perhetukikeskuksen omavalvontasuunnitelmat