Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu


Suunnitteilla olevalle rakennushankkeelle, joka on vastoin voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa tai alueella on voimassa rakennuskielto, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeaminen.

Poikkeamista haetaan lomakkeella jonka saa myös Valtuustotalon asiakaspalvelupisteestä. Hakemuksessa on esitettävä perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista sekä tarvittavat liitteet.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan rakennettaessa alueelle, joka on määritelty rakennusjärjestyksessä suunnittelutarvealueeksi tai kun alueen käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueet. Suunnittelutarveratkaisua haetaan samalla lomakkeella kuin edellä mainittua poikkeamista.

Hakemuksen liitteet

  • Selvitys omistus - tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan (kauppakirja tai vuokrasopimus) yhtenä kappaleena, jos hakija ei ole voimassa olevan lainhuutotodistuksen mukainen omistaja.
  • Asemapiirros 3 kpl (lisäksi PDF/A-muodossa lupavalmistelijalle)
  • Muita selventäviä piirroksia tarvittaessa 1kpl kutakin (lisäksi PDF/A-muodossa lupavalmistelijalle)
  • Virallinen karttaote 1 kpl, jonka voi tilata kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta (ei tarvita maaseutualueilla)
  • Selvitykset naapureiden kuulemisesta
  • Valtakirja tarvittaessa

Huom. Hakemuksessa ja naapurienkuulemisissa tulee olla kaikkien kiinteistönomistajien tai haltijoiden allekirjoitukset tai valtakirjat.

Ennen poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun hakemista on syytä olla yhteydessä lupavalmistelijoihin ja kysyä etukäteen edellytyksiä luvalle, näin voi välttyä turhalta hakuprosessilta. Lupavalmistelijat antavat ohjeita myös hakemuksen täyttöön.

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa 2 vuotta. Myönteisen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa, joka on haettava poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana.

Hakemuksen jättäminen

Poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua koskevat hakemukset jätetään Valtuustotalolla sijaitsevaan Kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:
Suokatu 42 (Valtuustotalo)
PL 1097, 70111 KUOPIO
Puhelin (ilmaislinja) 0800 918 511 tai 017 185 044
Sähköposti: kaupunkiymparisto (at) kuopio.fi

Maksut

Kaupungin toimivaltaan kuuluvien poikkeamisasioiden valmistelusta peritään kaupunginhallituksen päätöksellään asettama lupamaksu. Suunnittelutarveratkaisujen maksu on sidottu poikkeamismaksuun siten, että se seuraa sitä ollen aina 100 € alhaisempi, kielteinen 50 % myönteisestä.

  • myönteinen poikkeamispäätös: 520 €, kielteinen 250 €
  • myönteinen suunnittelutarveratkaisu: 420 €, kielteinen 210 €

Viranomaisen suorittamasta naapureiden kuulemisesta peritään 50 €/ naapurikiinteistö. Kuulutuskustannukset peritään toteutuneiden kustannusten mukaan.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asemakaavapoikkeamiset

Kaavoitusteknikko
Jussi Partanen
puh. 044 7185 416
jussi.partanen(at)kuopio.fi

Yleiskaavapoikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut

Aamupäivä (8-12)
Kaavoitusinsinööri
Jukka Holopainen
puh. 044 7185 418
jukka.holopainen(at)kuopio.fi      

Iltapäivä (12-16)
Kaavoitusinsinööri
Pasi Ronkainen
puh. 044 7185 433
pasi.ronkainen(at)kuopio.fi      

 

Poikkeamishakemuslomake