Potilasturvallisuus


Potilas- ja asiakasturvallisuus on meillä tärkeä osa hoidon laatua. Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta turvallisuus on sitä, että hän saa tarvitsemansa palvelun ja hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eikä niistä aiheudu hänelle haittaa.

Kuopion kaupungilla työskentelee osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta ja henkilöstömme tavoitteena on taata potilaille ja asiakkaille hyvä ja turvallinen hoito. Strategiamme mukaisesti toimimme avoimesti, innostavasti, yhdessä ja asukasta varten. Henkilökuntamme vastaa palvelujen ja hoidon turvallisuudesta, mutta myös sinulla itselläsi potilaana tai läheisenä on tärkeä tehtävä turvallisuuden edistämisessä, sillä näet erilaiset tilanteet kaikkein parhaiten.

Potilasvahinko


Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei aina voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti.

Potilaan tai omaisen voi olla itse vaikea arvioida, milloin kyseessä on potilasvahinko. Arvioinnin helpottamiseksi Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta löytyy yksinkertaisen verkkotesti. Potilasvakuutuskeskuksen verkkotestin avulla saa tietoa siitä, täyttyvätkö potilasvahingon edellytykset ja kannattaako vahingosta tehdä ilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle.

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat myös ohjata potilasvahinkoa epäilevän asiakkaansa testin pariin. Testin tekeminen on anonyymia eikä sillä ole yhteyttä vahinkoilmoitusten käsittelyyn. Testin voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee potilasvahinkoa tai joka joutuu työnsä puolesta tekemisiin potilasvahinkokysymysten kanssa.

Vahinkoilmoituksen tekemiseen on aikaa kolme vuotta siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta. Vahinkoilmoitusta ei välttämättä kannatakaan tehdä heti oireiden ilmaannuttua, koska asian käsittelyssä saatetaan tarvita tietoja terveydentilan myöhemmästä kehityksestä. Näin on etenkin infektioiden kohdalla.Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Jos hoito ei toteudu suunnitellulla tavalla


Jos havaitset, että hoitosi tai läheisesi hoidon aikana on sattunut jokin vaaratapahtuma, voit tehdä vaaratapahtumailmoituksen: Potilaan tai omaisen  vaaratilanneilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeella (pdf), joita löytyy kaikista kaupungin yksiköistä. Ilmoitus on mahdollista tehdä nimettömänä, mutta jos haluat ilmoitukseesi vastineen, laita mukaan yhteystietosi.

Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään siinä työyksikössä, jossa vaaratilanne on sattunut, ja kehitämme toimintatapojemme parantamista ilmoitusten avulla. Haluamme jatkossa välttyä vastaavilta vaaratapahtumilta.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Potilasasiamies
Arja Kivari
puh. 044 718 3304
puhelinajat ma - to klo 9 -11.30
potilasasiamies(at)kuopio.fi

Lomakkeita ja lisätietoa Lomakkeita ja lisätietoa