Puistojen ja viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapito


Puistojen, yleisten alueiden ja katuviheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidon tavoitteena on järjestää kaupungin hoidossa olevien puistojen, yleisten alueiden sekä katuviheralueiden kunnossa- ja puhtaanapito kaupunkirakennelautakunnassa hyväksytyn valtakunnallisen hoitoluokituksen tason mukaisesti hoidettuna.

Kuopiossa on käytössä alueurakointi, jossa valitut urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti kaupungin vastuulla olevista puistojen ja viheralueiden hoito- ja kunnossapitotöistä. Alueellisina toimijoina ovat:

Mestar Kuopio Oy
- Kuopio keskusta-alue
- Kuopio eteläinen alue

Destia Oy
- Kuopio pohjoinen alue

Savon Kuljetus Oy
- Kuopio läntinen alue
- Juankoski
- Kurkimäki
- Muuruvesi
- Säyneinen
- Vehmersalmi

Nilsiän Sora Oy
- Nilsiä

YIT Suomi Oy
- Karttula
- Riistavesi

HP-Konepalvelu
- Maaninka

Urakka-aluerajat kantakaupungin alueella (pdf)

Viheralueiden hoitoluokat

Rakennetut puistoalueet (hoitoluokka A):


A1 Edustusviheralueet

 • sijaitsevat keskeisesti kaupunkirakenteessa, mm. tärkeiden julkisten rakennusten välittömässä läheisyydessä
 • rakennetaan ja ylläpidetään korkeatasoisesti.
 • kunto tarkastetaan päivittäin kasvillisuuden, rakenteiden, varusteiden ja päällystealueiden suhteen


A2 Käyttöviheralueet

 • sijaitsevat keskeisesti rakennetussa ympäristössä
 • viihtyisiä, turvallisia ja toimivia käyttöympäristöjä
 • tarkoitettu esim. oleskeluun, leikkiin ja pienimuotoiseen pelaamiseen
 • yleensä runsaasti istutuksia, puita ja nurmialueita sekä paikoittain korkeatasoisia rakenteita
 • kasvillisuuden, rakenteiden ja laitteiden turvallisuutta ja alueen siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti


A3 Käyttö- ja suojaviheralueet

 • sijaitsevat yleensä asutuksen läheisyydessä
 • alueella on puistomainen ilme 
 • liittää rakennetun alueen rakentamattomaan ympäristöön
 • kasvillisuus muodostuu pääosin luonnonkasvillisuudesta, jota on täydennetty istutuksilla ja niittymäisillä nurmialueilla
 • aluetta käytetään ulkoiluun, oleskeluun, liikuntaan ja pelaamiseen

Maisemaniityt (hoitoluokka B):
 

 • sijaitsevat yleensä asutuksen reuna-alueilla tai osana laajempaa viheraluetta
 • ovat ketoja, niittyjä tai muita vastaavia avoimia ruohovartisten luonnonkasvien tai pensaiden esiintymisalueita
 • ovat perustettuja ns. uusniittyjä tai itsestään syntyneitä avoimia kasvullisia alueita
 • käytetään ulkoilu- ja retkeilyalueina
 • hoitaminen edesauttaa alueen kulttuurihistorian ja maisemakuvan säilymistä


Metsäalueet (hoitoluokka C):


Taajamametsät

 • ovat säästösyistä hoidon ulkopuolella olevia alueita
 • tehdään pakollinen puhtaanapito ja huolehditaan, että käytävien vieressä ei ole turvallisuusriskejä
 • kaupunginosaraivauksilla hoidetaan vuosittain taajamametsien kasvillisuutta noin 40-100 ha/vuosi

Yhteystiedot Yhteystiedot

Mestar Kuopio Oy
Päivystys
044 718 5164

Keskusta-alue
044 718 5158 (katu)
044 718 5016 (viher)
044 718 5718 (tori, kiinteistöjen ulkoalueet)

Eteläinen alue
044 718 5770 (katu)
044 718 5073 (viher)

Destia Oy
Pohjoinen alue
Päivystys
020 444 1231

Savon Kuljetus Oy
Päivystys
044 727 2683 (Karttula, Kurkimäki, Läntinen alue, Vehmersalmi)

Nilsiän Sora Oy
050 326 6688 (Juankoski, Nilsiä)

HP-Konepalvelu
044 291 4520 (Maaninka)

Siilin Monipalvelut Oy
0400 238 356 (Riistavesi)