Puolesta asiointi


Toisen henkilön puolesta voi asioida apteekissa ja terveydenhuollossa.

Toisen henkilön puolesta voi noutaa sähköisellä reseptillä määrättyjä lääkkeitä apteekista. Lääkkeen noutajalla pitää olla mukana asiakkaan Kela-kortti ja potilasohje.

Muiden sähköiseen reseptiin liittyvien asioiden hoitamiseen toisen puolesta tarvitaan asiakkaan allekirjoittama suostumus.

Kirjallisella suostumuksella voi toisen puolesta pyytää

  • sähköisen reseptin uusimista
  • yhteenvedon sähköisistä resepteistä
  • lääkityksen selvittämistä
  • sähköisen reseptin mitätöimistä, kun lääkettä ei enää tarvita


Suostumuslomakkeita saa apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan toimistoista. Apteekkiin suostumuksen voi antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai kolmeksi vuodeksi. Terveydenhuollossa suostumus on voimassa kolme vuotta.

Suostumuslomakkeessa kysytään muun muassa terveydenhuollon toimintayksikköä, jolle suostumus annetaan. Karttulassa, Kuopiossa, Maaningalla, Nilsiässä, Tuusniemellä ja Vehmersalmella terveydenhuollon toimintayksikkö on Kuopio perusturva ja terveys.

Annetun suostumuksen voi perua milloin tahansa. Peruminen tapahtuu ilmoittamalla siitä lomakkeella terveydenhuoltoon, apteekkiin tai kotihoidon tai palvelutalon edustajalle. Lomakkeita saa apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan toimistoista.

Alaikäisen mielipidettä tietojen luovutuksen suostumiseen kysytään hänen asioidessaan terveyspalveluissa. Ammattilainen tekee arvion hänen päätöskyvystään jokaisella asiointikerralla. Ikärajoja arvion tekemiseen tai päätöskykyyn ei voida asettaa. Jos päätöskykyinen alaikäinen sallii tietojen luovutuksen, tiedot näkyvät Omakannassa kaikille huoltajille tai muulle lailliselle edunvalvojalle. Samoin jos päätöskykyinen alaikäinen kieltää tietojen luovutuksen, niitä ei luovuteta kenellekään huoltajista. Alaikäisen kirjautuessa itse Omakantaan, tiedot ovat hänelle näkyvissä.

Lisää asiaa toisen puolesta asioinnista sivuillamme Läheisen sairaus > Toisen puolesta asiointi ja KanTa-sivuilla: https://www.kanta.fi/asiointi-toisen-puolesta.

Läheisen sairaus Läheisen sairaus