Purkamislupa

Voit hakea purkamislupaa sähköisesti Lupapisteen kautta tai paperihakemuksella Kuopion alueellisesta rakennusvalvonnasta. Purkamisilmoitus jätetään paperisena.

Lupapiste
Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.
Kuopion alueellinen rakennusvalvonta, Kuopion toimipiste
Suokatu 42 , 70100 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Lupapiste - lupa- ja neuvontapalvelu netissä
Auki 24/7
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:30
Perjantai
08:00 - 14:00
Kesäajan palveluajat (kesä, heinä ja elokuu)
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:00
Perjantai
08:00 - 14:00

Kuopion alueellinen rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentamista, ratkaisee rakentamiseen liittyvät luvat ja valvoo rakennettua ympäristöä

Käyntiosoite

Suokatu 42, 70100 KUOPIO

Postiosoite


Puhelinnumero

 • (+358) 17185174

 • (+358) 447185190

Normaalit aukioloajat
Lupapiste - lupa- ja neuvontapalvelu netissä
Auki 24/7
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:30
Perjantai
08:00 - 14:00
Kesäajan palveluajat (kesä, heinä ja elokuu)
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:00
Perjantai
08:00 - 14:00

Rakennusvalvontaviranomaisen maksut
Rakennusvalvontaviranomaisen maksut.
Rakentamisen luvat
Rakentamisen luvat ja ilmoitukset

Purkamislupa ja -ilmoitus

Purkamislupa


Rakennuksen purkamiseksi tarvitaan lupa asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään. Lisäksi lupa tarvitaan, jos rakennusta voidaan pitää historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaana. Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai vähäisen rakennuksen purkamiselle. Tällaisen rakennuksen purkaminen käsitellään purkamisilmoituksella. Purkamisluvat ja -ilmoitukset käsittelee Kuopion alueellinen rakennusvalvonta.

Milloin tarvitsen purkamislupaa tai purkamisilmoitusta?


Purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita hakea erikseen, jos purkaminen on käsitelty voimassa olevassa rakennusluvassa.

Purkamislupa tarvitaan pääsääntöisesti, jos purettava rakennus:

 • Sijaitsee asemakaava-alueella
 • Sijaitsee alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • Sijaitsee yleiskaava-alueella ja yleiskaavamääräys vaatii purkamisluvan hakemista
 • Talousrakennukselle tai vähäiselle rakennukselle, jos rakennusta voidaan pitää historiallisesti tai rakennustaiteelliseksi arvokkaana

Muiden rakennusten osalta purkamisesta on kuitenkin tehtävä purkamisilmoitus.

Miten purkamislupaa haetaan tai -ilmoitus toimitetaan?


Voit hakea purkamislupaa Lupapiste-palvelun kautta. Liiteeksi tulee toimittaa samat dokumentit kuin paperihakemuksessakin. Purkamisilmoitukset käsitellään purkamisilmoitus-lomakkeella. Purkamisilmoitusta ei voi jättää sähköisesti.

Purkamislupaa haetaan rakennuspaikan omistajan tai haltijan allekirjoittamalla kirjallisella hakemuksella, johon on liitettävä mukaan

 • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokra-sopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
 • Purkujätteiden käsittelysuunnitelma
 • Valokuvat purettavasta rakennuksesta
 • Asemakaava-alueella asemapiirustus, jossa purettava rakennus on ja alueen tuleva käyttö on esitetty (esim. maisemointisuunnitelma)
 • Haja-asutusalueella asemapiirustuksen sijaan karttaote, josta ilmenee purettavaksi aiottu rakennus sekä kiinteistötunnus
 • Lupahakemus lomake tai purkamisilmoitus lomake

Purkamisilmoitukseen tarvitaan samat liitteet kuin purkamislupahakemukseen.

Hakemus/ilmoitus liitteineen toimitetaan rakennusvalvonnan asiakaspalveluun

Purkamisluvan ja -ilmoituksen yleisimmät lomakkeet
 

Purkamisluvan ja -ilmoituksen käsittely


Hakemus liitteineen jätetään rakennusvalvonnan tai valtuustotalon asiakaspalveluun. Käsittelemme lupahakemuksia joka viikko. Torstain aikana jätetyt hakemukset käsitellään seuraavalla viikolla. Lupakäsittelyssä havaitut puutteet ja huomiot ilmoitetaan yleensä hankkeen suunnittelijalle, joka ammattilaisena osaa hakemusta parhaiten täydentää. 

Lupakäsittelyssä havaittuja puutteita voi täydentää maanantaihin kello 9.00 saakka, jolloin täydennykset ehtivät saman viikon käsittelyyn. Kun puutteet ja huomiot on korjattu, voidaan lupa myöntää. Lupapäätösten julkipano tehdään valtuustotalon ilmoitustaululla ja rakennusvalvonnan lupapäätökset-sivuilla päätöstä seuraavana päivänä. Lupahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 21 vuorokautta. Päätöksen purkamisluvan myöntämisestä tekee alueen lupaviranomainen.

Purkamisilmoitus tulee toimittaa rakennusvalvonnan asiakaspalveluun 30 vuorokautta ennen purkamisen aloittamista. Tänä aikana lupaviranomainen voi perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Rakennusten hävittämistä polttamalla valvoo Kuopion alueellinen ympäristönsuojeluviranomainen. Rakennusten hävittäminen polttamalla tulee kysymykseen vain pelastustoimen harjoitustarkoituksessa. Polttaminen ei ole sallittua tärkeillä pohjavesialueilla. Purkamisluvan tai -ilmoituksen lisäksi tulee Kuopion kaupingin alueellisilta ympäristönsuojelupalveluilta pyytää tarkastus kohteedeen. Tarkastuksella käydään läpi ympäristönsuojelua koskevat toimenpiteet ja muodostuvat jätteet. Lisätietoa: Kuopion alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Rakennusvalvonnan linkit Rakennusvalvonnan linkit

Rakennusvalvonnan yhteystiedot Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kuopion palvelupiste
Valtuustotalo
Suokatu 42 (PL 1097)
70110 Kuopio
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Asiakaspalvelu
(ajanvaraukset, neuvonta)
017 185 174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Tekninen päivystäjä
(lupa- ja katselmuskysymykset)
044 718 5190

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset
Lupapiste.fi

Hulevedet
Kuopion hulevesineuvonta

Haja-asutuksen jätevedet
Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut

Ohjeet ja yhtenäiset käytännöt Ohjeet ja yhtenäiset käytännöt

Voimassa olevat rakennusjärjestykset Voimassa olevat rakennusjärjestykset

Keskeisin lainsäädäntö Keskeisin lainsäädäntö