Resurssiviisaus ja kiertotalous


Kuopio tähtää jätteettömäksi, hiilineutraaliksi ja globaalisti kestävän kulutuksen kaupungiksi viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Resurssiviisas Kuopio on yksi kaupungin strategian päätavoitteista. Kuopio on laatinut yhdessä eri sidosryhmien kanssa resurssiviisausohjelman, joka toimii ohjaavana työkaluna resurssiviisauden ja kiertotalouden toteuttamisessa.

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaita toimia ovat esimerkiksi paikallisen uusiutuvan energian käyttö, sivutuotteiden hyödyntäminen, lähiruoan tuotannon ja käytön edistäminen, energiatehokkuustoimenpiteet, autoriippuvuuden vähentäminen ja viisaan liikkumisen ohjaus. Jokainen kaupunkilainen voi toimia resurssiviisaasti valitsemalla tuotteiden sijaan palveluita.

Kiertotaloutta yhdessä muiden edelläkävijöiden kanssa


Kuopio on mukana Kestävien edelläkävijäkuntien (FISU, Finnish Sustainable Communities) verkostossa yhdessä 10 muun kaupungin kanssa. Verkoston kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan jätteettömyyttä, hiilineutraaliutta ja kestävää kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä. FISU-kuntia ovat Kuopion lisäksi Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa.

Resurssiviisaat kunnat pyrkivät vahvistamaan aluetaloutta ja työllisyyttä, luomaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantamaan asukkaiden hyvinvointia samalla kun ympäristön tila kohenee.

Kuopio on mukana myös Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat –verkostossa, jossa 10 kaupunkia on sitoutunut valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on saada materiaalit kiertoon mahdollisimman kattavasti ja parantaa yhdyskunta- ja rakennusjätteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hanke


Kuopion kaupunki aloitti yhdessä Varkauden Navitas Kehitys Oy:n, Iisalmen kaupungin ja Pohjois-Savon ProAgrian kanssa KierRe-hankkeen vuonna 2016. Hankkeessa käynnistettiin resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämistyö kaikissa kunnissa. Syksyllä 2017 hankkeeseen liittyivät mukaan myös Joroinen ja Siilinjärvi. KierRe-hanke jatkuu syyskuun 2019 loppuun saakka. Tavoitteena on myötävaikuttaa uusiutuvan energian osuuden ja paikallisten energialähteiden käytön lisääntymiseen ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseen. Hankkeen kunnat sitoutuvat toimenpiteiden ottamiseen osaksi kuntastrategioita, talousarviota ja päätöksentekoa.

Päätavoite kuntien resurssiviisaudesta ja vähähiilisyydestä muodostuu neljästä erillisestä osa-alueesta:

 a. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöönotto

 b. Vähähiilisyyttä tukevien liikkumismuotojen, alueiden, asumisen ja alueiden edistäminen

 c. Kierrätyksen tehostaminen ja uusien ratkaisujen pilotointi

 d. Ruokaketjun kierron ja biotalouden kehittäminen

 Kuopiossa resurssiviisaita kaupunkisuunnittelun ratkaisuja pilotoidaan mm. Savilahdessa.

Lisätietoja Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija
Minna Kuuluvainen
044 718 2148

Linkit Linkit

Raportit Raportit