Saaristokaupunki


Saaristokaupunki on Kuopion laajin ja mittavin asuntotuotantoalue, jonka rakentaminen jatkuu yhä. Alueen vetovoimatekijöitä ovat asuminen rannan läheisyydessä, viihtyisä ja vaihteleva ympäristö sekä hyvät peruspalvelut ja bussiyhteydet. Myös kaunis Saaristokatu leimaa aluetta siltoineen ja hienoine järvinäkymineen. Vuoden 2010 asuntomessut pidettiin Saaristokaupungin Lehtoniemessä.

Asuntorakentaminen käynnistyi Saaristokaupungissa 2000-luvun alkuvuosina. Rakentaminen on ollut erityisen vilkasta ja vuosittain alueelle on valmistunut useita satoja asuntoja. Alue on hyvin monipuolinen: laajan omakotitalokannan lisäksi asuntoja on paljon myös rivi- ja kerrostaloissa sekä eri hallintamuodoissa.

Vuoden 2020 alussa Saaristokaupungin asukkaiden määrä on noin 13600 henkilöä lisääntyen vielä jatkuvasti vuosittain. Nyt väestönmäärän nettokasvu on jo hieman hidastunut vilkkaimmista vuosista, mutta se tulee kasvamaan vielä lähes 2000-3000 asukkaalla tulevina vuosina. Saaristokaupungin vanhimmilla asuntoalueilla, mm. Rautaniemessä, väestönmäärä on jo vähenemässä, kun taas Lehtoniemessä kasvu on vieläkin varsin nopeaa.

Tällä hetkellä uusia asuntoja rakennetaan eniten Keilanrinteen alueella ja rakentaminen on käynnistynyt myös Kuikkalammen alueella. Lisäksi uusia kohteita on rakenteilla eri puolilla Saaristokaupunkia: Pirttiniemessä, Savolanniemessä sekä Kaivannonlahden alueella. Saaristokaupungin viimeinen asemakaava on valmistumassa Lehtorinteen alueelle, joka sijoittuu Lehtoniemen pohjoisosiin. Tälle alueelle rakentaminen etenee vuosina 2021-2022.

Lisätietoa Lisätietoa