Sähköinen resepti


Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Sähköinen resepti tallennetaan valtakunnalliseen reseptikeskukseen. Reseptikeskus sisältää sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät.

Sähköinen resepti helpottaa ja nopeuttaa potilaan asiointia. Paperireseptiä ei enää tarvita, ja asiakkaan kaikki reseptitiedot ovat yhdessä paikassa. Lääkäri voi suostumuksellasi tarkistaa sähköiset reseptisi reseptikeskuksesta. Tällöin hän saa lisätietoa kokonaislääkityksesi arviointiin, mikä helpottaa lääkkeiden haitallisten yhteisvaikutusten ja päällekkäisyyksien ehkäisemistä.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja reseptikeskuksen välillä kulkee salattua tietoliikenneyhteyttä pitkin. Potilaiden lääkitystietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja lääkitystietoihin pääsy on tarkoin määritelty. Vanhat paperireseptit kelpaavat edelleen.

Sähköinen resepti lyhyesti  

 

  • Sinua hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja voi suostumuksellasi katsoa tietojasi reseptikeskuksesta ja nähdä, mitkä lääkkeet olet hakenut apteekista.

  • Lääkäri kirjoittaa sinulle sähköisen reseptin ja tallentaa sen valtakunnalliseen reseptikeskukseen.

  • Lääkäri antaa sinulle potilasohjeen, jossa on kerrottu hänen sinulle määräämiensä lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Voit hakea lääkkeet mistä tahansa Suomen apteekista.

  • Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Kela-kortti on välttämätön sairausvakuutuskorvausten saamiseksi.

  • Voit noutaa lääkkeen apteekista itse tai joku muu voi noutaa ne puolestasi. Puolestasi asioivalla on oltava joko potilasohjeesi tai Kela-korttisi, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen noutamiseen.

  • Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee reseptikeskuksesta sähköisen reseptisi tiedot ja tallentaa sinne lääkkeen toimitustiedot.

  • Lääkkeen tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle. Tarran annosohjeessa on merkintä siitä, kuinka paljon reseptillä vielä saa kyseistä lääkettä.

  • Kaikki sähköisen reseptin käsittelyyn liittyvä tiedonsiirto tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.

  • Mikäli olet täysi-ikäinen, voit katsella omia reseptikeskuksessa olevia tietojasi Omakannassa osoitteessa www.kanta.fi.  Voit kirjautua palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteillasi.

  • Voit pyytää sähköisen reseptisi uusimista apteekista tai terveydenhuollosta.

Sähköinen asiointi Sähköinen asiointi

 

Sähköinen asiointi ei toistaiseksi kaikilta osin toimi (esim. ajanvaraus, kotitestitilaukset), pahoittelemme.