Sairaalasta kotiin

Itsenäinen kotiutuminen


Hoidon, kuntoutuksen ja kotiutuksen suunnittelu alkaa heti tulopäivänä  Kotoa Kotiin –toimintamallin  mukaisesti. Kotiuttava hoitaja selvittää kotiutukseen liittyviä asioita, esimerkiksi tarvitaanko kotisairaalan apua, kotihoidon palveluja, liikkumiseen turvaavia apuvälineitä tai onko tarvetta muille tukipalveluille (ateria, turvapuhelin jne.).

Kotiutuessasi saat mukaasi tarvittavat koti- ja jatkohoito-ohjeet, lääkemääräykset, mahdolliset jatkotutkimukset ja todistukset sekä tarvittavat apuvälineet. Sairaalan henkilökunta auttaa tarvittavissa järjestelyissä. Muista ottaa lähtiessäsi mukaan kaikki henkilökohtaiset tavarasi. Lasku hoitojaksosta lähetetään kotiin.

Lue lisää kaupungin ikäihmisten kotona-asumisen tuesta. Lisätietoa AATU-jaksosta (pdf) arjessa selvitymiseen.

Kotisairaala


Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa. Kotisairaala korvaa tai lyhentää hoitoa vuodeosastolla. Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektio-, haava- ja saattohoitopotilaita. Kotisairaala tarjoaa myös määräaikaista hoitoa, kuntoutusta ja palveluntarpeen arviota akuutin sairauden/sairaalahoitojakson jälkeen niille potilaille, joilla ei ole säännöllistä kotihoitoa entuudestaan. Jatkohoidon suunnittelu ja järjestely aloitetaan välittömästi asiakkuuden alkaessa.

Kotisairaalan potilaaksi tullaan aina viranomaisen yhteydenoton/lähetteen perusteella. Hoito on määräaikaista ja toteutettavissa Kuopion kantakaupungin alueella. Kotisairaalassa on sairaanhoitaja paikalla joka päivä klo 8-21. Lääkärituesta vastaa kotihoidon lääkäri, joka tekee myös kotikäyntejä. Kotisairaalajakson aikana on mahdollisuus myös fysioterapeutin kotikäyntiin/kotikäynteihin. Yöaikainen hoito toteutetaan yhteistyössä ensihoidon ja kotihoidon yöhoidon kanssa. Lehtolakoti toimii saattohoitopotilaiden tukiosastona.

Omavalvontasuunnitelma kotisairaala (pdf)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kotisairaala
Osastonhoitaja
Tuula Hartikainen
044 718 6892