Savilahti


Savilahti on Kuopion tärkein ja mittavin asuntotuotantoalue 2020-luvulla. Alueen vahvuuksia ovat monipuolisuus, viihtyisät rannat ja puistoalueet sekä palvelujen ja keskustan läheisyys. Yhteensä alueelle rakennetaan noin 3000 uutta asuntoa ja alueesta muodostuu noin 35000 asukkaan, opiskelijan ja työntekijän kokonaisuus.

Savilahden asuntorakentaminen alkaa lahden pohjukasta opiskelija-asuntorakentamisella lähivuosina. Ensimmäinen varsinainen laajempi asuntorakentamisen alue on Varikon pohjoisosan alue, jonka tarkempi suunnittelu toteutetaan alueluovutuskilpailun kautta vuosina 2020-2021 ja rakentaminen alkaa arviolta viimeistään vuonna 2022. Tämän jälkeen asuntorakentaminen etenee Marikon alueelle ja viimeisenä Savisaareen. Koko alueen asuntorakentaminen kestää noin 15-20 vuotta rakentamisen vilkkaudesta riippuen ja alueelle tavoitellaan kiertotalouteen, vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyviä älykkäitä asumisen ratkaisuja sekä monipuolista väestörakennetta.

Lue lisää Savilahdesta ja Savilahden kaupunkisuunnitteluprojektista alueen omilta sivuilta.

Lisätietoa Lisätietoa