Selvät Sävelet


Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry koordinoi valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön viikon toteutusta. Ehkäisevän päihdetyön viikko on aina viikko 45, joka sijoittuu marraskuun alkuun. EHYT ry:ltä tulee vuosittain kyseiselle viikolle teema ja valtakunnallinen juliste. Muita valtakunnallisia EHYT ry:n toimintoja ovat mm. Tipaton tammikuu, vuosittaiset Päihdepäivät sekä toimintamallit ja koulutukset, esimerkiksi Selvänä Rattiin, jossa Itä-Suomen Ehyt ja Kuopion Pakka ovat tehneet yhteistyötä.

EHYT ry:n asiantuntijat toimivat valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohella, järjestötoimijana. Ehyt ry toimii esimerkiksi asiantuntijalausunnoin, lakien uudistuksessa mukana olemalla, ja välittämällä luotettavaa tietoa päätöksentekoprosesseihin ja julkiseen keskusteluun.

Kuopiossa valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön (EPT) - viikon on jo 17 vuoden ajan järjestänyt Selvät Sävelet- niminen työryhmä, joka on laaja ja monialainen toimijajoukko. Työryhmän työskentelyä koordinoi Kuopion ehkäisevän päihdetyön koordinaattori.

Selvät Sävelet työryhmän jäsenet (2016):

•    Kuopion kaupunki, ehkäisevä päihdetyö (koordinointi)
•    Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK
•    Savon ammatti- ja aikuisopisto
•    Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
•    Liikenneturva
•    Suomen Punainen Risti SPR
•    Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
•    Kuopion evankelisluterilaisen seurakunnan erityisnuorisotyö
•    Kuopion Setlementti Puijola ry
•    Päihdepalvelu Hemma
•    Avominne Kuopio
•    Erityisesti Isä-toiminta
•    Irti Huumeista ry
•    Kuopion kaupunki, nuorisopalvelut

Valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön viikon painotukset ja ohjelma vaihtelevat vuosittain. Teemaviikon tarkoituksena on saada ehkäisevälle työlle sen ansaitsemaa huomiota ja lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, joka jatkuu myös viikon jälkeen. Selvät Sävelet -tapahtumissa kuopiolaiset toimijat herättelevät kuntalaisia päihteiden käytön haittoihin.  Ehkäisevän päihdetyön viikolla tavoitellaan päihdehaittojen vähentymistä. Päihdeilmastonmuutos syntyy teoista asenteiden ja rakenteiden muuttamiseksi.

Kuopion ohjelmassa on ollut jo pitkään alakoulun 5-luokkalaisten pariin jalkautuvaa Savuttomuus-valistusta, opiskelijoille suunnattu elokuvanäytös Kuvakukko- elokuvateatterissa ja kokemusasiantuntija-puheenvuoroja. Viikon tapahtumia on järjestetty myös mm. asukastuvilla, nuorisotaloilla ja Terve Kuopio-kioskilla. Viikon päätapahtuma on järjestetty mm. kirjastolla, Päivärannan Citymarketissa, Apajassa ja vuonna 2016 Matkuksen kauppakeskuksessa.