Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tuoreimmat uutiset:

 

Takaisin

Vammaispalveluiden lasten palveluissa muutoksia 1.1.2021 alkaen

Kuopion kaupungin perusturva- ja terveyslautakunta on 24.11.2020 tarkentanut vammaispalveluiden ja kehitysvammaishuollon järjestämisvastuuta. Lautakunta päätti, että vammaisten lasten ei-ammatillinen hoiva-apu työnantajamallilla korvautuu muun muassa omalla avustajatoiminnalla, yritysten ja järjestöjen ostopalveluina, laajempina aamu- ja iltapäivähoitoaikoina ja kotipalveluna.

Vammaispalvelujen työntekijät ovat lähiaikoina puhelimitse yhteydessä kaikkiin hoiva-avustajia käyttäneiden lasten huoltajiin. Yhteydenotoissa sovitaan korvaavasta palvelusta sekä palvelusuunnitelman päivittämisen ajankohdasta. Palvelut tulevat jatkumaan saumattomasti tammikuussa 2021, mikäli perheellä on edelleen välttämättömäksi arvioitu palvelun tarve.

Vammaispalvelun avustajakeskus irtisanoo vammaisten lasten hoiva-avustajien työsopimukset marraskuun 2020 aikana. Asia ei vaadi lasten huoltajilta toimenpiteitä.

Vuonna 2021 palvelumuotoilua jatketaan edelleen vammaisten lasten palvelurakenteen monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi yhteistyössä perheiden kanssa.